Skip to content

Blog: KYC

Meest recente bericht

Privacywetgeving, zoals de AVG, vereist een rechtvaardiging voor het verwerken van persoonlijke gegevens. De Wwft is een voorbeeld van zo'n (wettelijke) rechtvaardiging....

Het inrichten van een effectief Wwft -proces is van cruciaal belang voor kantoren, ongeacht hun omvang. Dit artikel biedt gedetailleerde informatie voor het inrichten...

Het is niet eenvoudig om de toenemende administratieve last en kosten bij te houden. 100% voldoen aan de Wwft en Sanctiewet kost steeds meer tijd. En, tijd = geld. Hoe...

Er is een complex wetgevend ecosysteem van Know-Your-Customer (KYC) -vereisten in Nederland. We hebben de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme...