Skip to content

Risicobeoordeling: een hulpmiddel

De Wwft verplicht je om bij het aangaan van een nieuwe cliëntrelatie een zorgvuldige risicobeoordeling uit te voeren. Om je hierbij te ondersteunen, hebben we een document opgesteld dat helpt om te bepalen of je met een laag, medium of hoog risico clnt te maken heeft. Het document bevat vragen die je kan beantwoorden, waarna een score wordt berekend om het risiconiveau eenvoudig te bepalen. 

 

Belangrijke opmerkingen 

Voordat we het document introduceren, is het belangrijk om te benadrukken dat dit slechts een leidraad is. De risicofactoren en wegingen zijn indicatief en dienen te worden aangepast aan het beleid van jouw kantoor. Het blijft altijd jouw eigen verantwoordelijkheid om van elke situatie een individuele analyse te maken en alle beschikbare informatie te overwegen alvorens beslissingen te nemen. 

Daarnaast is het van cruciaal belang dat je, naast het voldoen aan de verschillende eisen van de Wwft, ook nagaat of de (potentiële) cliënt of betrokken persoon op een sanctielijst staat. Indien dit het geval is, ben je in het algemeen verplicht om de dienst niet voort te zetten. 

 

De vragen 

Het document bestaat uit een reeks vragen en punten waarmee je vervolgens een totale score kan berekenen. De vragen zijn gericht op verschillende risicofactoren. Hieronder vind je een beknopte lijst van enkele vragen die in het document zijn opgenomen: 

  • Aangaan van de relatie: heb je de cliënt face-to-face gezien, op afstand, of helemaal niet?  
  • Risicolanden: is de cliënt gevestigd of woonachtig in een land met een hoog witwasrisico? 
  • Politiek prominente personen (PEP): is de cliënt een PEP of een familielid hiervan? 
 
De scores 

Nadat je de vragen hebt beantwoord en de totale score hebt berekend, kun je deze vergelijken met de verschillende categorieën. Hierbij hanteer je de volgende richtlijnen: 

  • Totale score van 0 t/m 49: laag risico 
  • Totale score van 50 t/m 199: normaal risico 
  • Totale score vanaf 200: hoog risico  

Deze categorieën moeten worden geïntegreerd in jouw Wwft-beleid. Noteer daarbij de passende maatregelen voor elk risiconiveau. 

 

Risicobeoordelingsschema

Met behulp van dit document kun je een doeltreffende risicobeoordeling uitvoeren volgens de Wwft. Het is echter van groot belang dat je bewust bent van de indicatieve aard en de noodzaak om elke situatie individueel te analyseren. Blijf altijd alert op veranderingen in wet- en regelgeving en pas jouw Wwft-proces en beleid dienovereenkomstig aan. Jouw beleid is niet statisch, het dient een ‘levend’ document te zijn. 

Door een grondige due diligence en risicobeoordeling uit te voeren, vervul je niet alleen jouw wettelijke verplichtingen, maar draag je ook bij aan het bevorderen van een integere en veilige financiële sector. Zo werken we samen aan een solide verdediging tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. 

Ik ontvang graag het risicobeoordelingsschema