Skip to content

Kenniscentrum

Dit is het kenniscentrum van RegLab: het startpunt naar whitepapers, klantverhalen en blogs. Ook vind je hier meer informatie over de zes meest belangrijke onderwerpen rondom de AML directive en Wwft.

100% Wwft proof

Hieronder vind je een reeks artikelen, waarmee je jouw kantoor klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. Deze content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle.

Als advocaat, belastingadviseur, of notaris wordt van jou verwacht om, al direct vanaf het eerste contactmoment, jouw cliënt te identificeren en te verifiëren. Daarnaast heb je te maken met de eisen rondom de Wwft. Het is jouw verantwoordelijkheid om kritisch door te vragen en om een gedetailleerde vastlegging voorhanden te hebben in relatie tot het Wwft cliëntonderzoek. Je behoort volgens de Wwft richtlijnen te werken én een basis te leggen voor een Wwft controle door de deken. Hoe voldoe je hieraan zonder jouw medewerkers én cliënten te overvragen? 

Hoe bepaalt u of een zaak onder de Wwft valt?

De eerste vraag van de toezichthouder zal luiden: ‘Hoe bepaalt u of een zaak, een dossier, onder de Wwft valt of niet?’ In dit artikel helpen wij met het formuleren van jouw antwoord op deze vraag.

RegLab_knowlegde-2
Kunt u mij uw Wwft administratie laten zien?

In dit artikel gaan wij in op de volgende vraag van de toezichthouder tijdens een controle van een advocatenkantoor, namelijk: ‘Kunt u mij uw Wwft -administratie laten zien?’ 

RegLab_knowlegde-11
Beschikt uw kantoor over een op schrift gesteld risicobeleid?

'Heeft u een risicobeleid, zo ja, mag ik deze zien?' Deze vraag wordt tijdens een controle zeker gesteld. In de praktijk blijkt het niet zo makkelijk om hier op een goede manier gehoor aan te geven. 

RegLab_knowlegde-4
Zijn er procedures met betrekking tot de Wwft opgesteld?

Dit artikel is een verdieping op het vorige artikel. Op de procedures ga ik in dit blog dieper in. Hoe breng je deze processen in de praktijk en wat laat je zien tijdens een controle? 

RegLab_knowlegde-30
Worden op kantoor cursussen gevolgd op het gebied van de Wwft?

Kun je aangeven of door jou en /of andere medewerkers van kantoor cursussen worden gevolgd op het gebied van Wwft? Wat is de frequentie hiervan en wanneer werd de laatste Wwft-cursus gevolgd?

RegLab_knowlegde-23
Hoe heeft u de compliance functie vormgegeven?


De functie van compliance officer heeft de laatste jaren in de advocatuur zijn intrede gedaan. Grote kantoren zijn verplicht om een compliance officer aan te stellen. Ook het ‘Wwft risiconiveau’ van een kantoor speelt een rol.

RegLab_knowlegde-27
Heeft u al een keer melding van een ongebruikelijke transactie gedaan?

Hoe reageer je als de toezichthouder deze vraag stelt? De Wwft kent twee hoofdverplichtingen: je dient jouw cliënten te identificeren en je bent verplicht een ongebruikelijke transactie te melden. 

RegLab_knowlegde-15
Voegt u in de opdrachtbevestiging een Wwft-paragraaf toe?

Een belangrijk onderdeel van een controle van de toezichthouder is de opdrachtbevestiging.
Hoe ziet het proces van een opdrachtbevestiging eruit? Is er een Wwft paragraaf opgenomen? 

Wwft: De zes meest besproken onderwerpen

Hieronder vind je een overzicht van onderwerpen die de afgelopen periode veel over de praattafel heen en weer gingen.

RegLab_knowlegde-24

Wat is de AML directive?

AML (Anti Money Laundering) is de term voor de internationale wetgeving waarop de Nederlandse Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is gebaseerd. Op Europees niveau staat deze regelgeving bekend als de 5th AML directive. Wat deze wetgeving inhoudt en hoe deze in verhouding staat tot de Wwft leggen wij uit in dit artikel.

RegLab_knowlegde-12

Wwft: 5 meest gestelde vragen

De Wwft staat voor ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’. Deze wet is zoals de Raad van State het verwoordt: ‘Gericht op het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.’ Hieronder de vijf meest gestelde vragen rondom deze wet.

RegLab_knowlegde-6

Wat is de betekenis van KYC?

Iedere Europese financiële instelling is verplicht om haar klant te screenen voordat deze afnemer wordt. De handelingen die je voor een goede Know your Customer (KYC) procedure moet verrichten zijn voornamelijk achtergrondcontroles. Wat de betekenis van KYC is, wat een KYC procedure inhoudt en welke rol Customer Due Dilligence hierbij speelt, lees je in dit artikel.

RegLab_knowlegde-28

Wat is een PEP en hoe check ik deze?

PEP staat voor Politically Exposed Person, ook wel een politiek prominent persoon genoemd. Door hun invloedrijke positie wordt uitgegaan van een hoger risico op bijvoorbeeld witwaspraktijken. Nu vraag jij je vast af: ‘Wanneer is iemand een PEP en hoe check ik dat?’ Op deze pagina geven we antwoord.

RegLab_knowlegde-13

Wat is het belang van de Sanctiewet?

Binnen de Sanctiewet voert Nederland de sancties uit die internationaal in de VN en EU van kracht zijn. Voor organisaties die onder deze wet vallen, betekent het dat zij nieuwe en bestaande cliënten moeten identificeren. Tevens dienen zij na te gaan of er sancties tegen hen lopen. De Sanctiewet is complex. Op deze pagina geven we helderheid.

RegLab_knowlegde-7

Een UBO: wat is dat ook alweer?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’, een uiteindelijk belanghebbende. Val je onder de Wwft dan ben je verplicht deze persoon en zijn ‘ultimate beneficial ownership’ te onderzoeken. Doe je dat niet, dan kan een sanctie worden opgelegd. Benieuwd naar UBO’s en jouw verplichtingen hieromtrent?

De grootste Wwft uitdagingen

Hieronder vind je een overzicht van onderwerpen die opvallen bij onze compliance officer. Wat zijn precies de grootste uitdagingen en waar valt veel te verbeteren? Je leest het in de onderstaande artikelen.

RegLab_knowlegde-16

Update Wwft beleid


Binnen de Wwft verandert er nog weleens wat. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op je beleid. Ik merk dat kantoren het een uitdaging vinden om hier actief mee aan de slag te gaan. In dit artikel schets ik de drie meest gemaakte fouten en geef ik een paar praktische adviezen.

Header Benodigde documenten

Benodigde documenten


Je dient
altijd je cliënt te identificeren. Ook dient elke cliënt gescreend te worden tegen de sanctielijsten. Voor het identificeren van natuurlijke personen en rechtspersonen vraag je verschillende documenten op. In dit artikel vind je een overzicht van alle benodigde bestanden.

Header Screening

Wwft screening


Het is een verplichting vanuit de Sanctiewet om niet alleen cliënten waar je Wwft werk voor doet, maar al je cliënten te screenen. Wat je precies screent en wat je doet als een cliënt op een lijst staat, daarover in dit artikel meer. 

Header Risicoprofiel
Hoe ken ik een Wwft risicoprofiel toe?

In dit artikel beantwoord ik de meest gestelde vragen rondom het Wwft risicoprofiel. Hoe bepaal ik het risicoprofiel, wat schrijf ik bij het risicoprofiel op en wat voor type (vervolg)onderzoek doe ik? Ook deel ik een waardevolle risicomatrix met je. 

Header monitoring
Het verplicht monitoren van cliënten

Je hebt een beleid geschreven, je voert Wwft controles uit tijdens de onboarding en je rondt onderzoeken af. Velen denken dat ze er nu zijn. Helaas, één van de belangrijkste Wwft verplichtingen volgt nu pas: het monitoren van vaste cliënten. Hoe doe je dat handig?

Header-Leeg-Artikel

Waardevolle inzichten

De volgende artikelen bieden waardevolle inzichten omtrent de Wwft en andere regelgeving waarmee je tijdens de onboarding van (potentiële) cliënten te maken krijgt. 

RegLab_knowlegde-23
Samenwerking met andere kantoren

Regelmatig sturen kantoren elkaar werk door. Vaak omdat het ene kantoor net dat specialisme in huis heeft dat het andere kantoor voor die betreffende zaak mist. Helaas gaat er weleens wat mis met de Wwft verplichting binnen deze samenwerkingsstructuur. 

Header-Blog-Wwft-versus-AVG
Wwft versus de AVG

 

Waar de Wwft vereist dat persoonlijke gegevens worden vastgelegd, stelt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) juist dat er zo min mogelijk gegevens moeten worden vastgelegd. Welke wet heeft voorrang?

Header-Leeg-Artikel

 

Resources

De praktische Wwft-gids voor iedereen die Wwft-plichtig is —

Whitepaper

Vernieuwde versie! Ontdek de nieuwe uitdagingen in de naleving van de Wwft.

Checklist '100-procent-wwft-proof' —

Checklist

Volledig voorbereid op een controle van de toezichthouder.

Wwft naleven met vertrouwen —

Whitepaper

Ontdek de verschillende valkuilen die veel binnen Wwft compliance voorkomen.

Risicobeoordeling: een hulpmiddel —

Risicobeoordelingsschema

Bepaal eenvoudig het risiconiveau van uw cliënt.

Testimonial —

Atlas Fiscalisten

“RegLab heeft ons geholpen om onze procedures te stroomlijnen”

— Lees meer
atlas-fiscalisten

Testimonial —

Banning Advocaten

‘Dankzij RegLab hebben we ervoor kunnen zorgen dat veel dossiers die niet op orde waren, nu wel compliant zijn’

— Lees meer
banning-advocaten