Skip to content

Kenniscentrum

Dit is het kenniscentrum van RegLab: het startpunt naar whitepapers, klantverhalen en blogs. Ook vind je hier meer informatie over de zes meest belangrijke onderwerpen rondom AML directive en Wwft.

100% Wwft proof

Hieronder vind je een reeks artikelen, waarmee je jouw kantoor klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. Deze content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle.

Als advocaat, belastingadviseur, of notaris wordt van jou verwacht om, al direct vanaf het eerste contactmoment, jouw cliënt te identificeren en te verifiëren. Daarnaast heb je te maken met de eisen rondom de Wwft. Het is jouw verantwoordelijkheid om kritisch door te vragen en om een gedetailleerde vastlegging voorhanden te hebben in relatie tot het Wwft cliëntonderzoek. Je behoort volgens de Wwft richtlijnen te werken én een basis te leggen voor een Wwft controle door de deken. Hoe voldoe je hieraan zonder jouw medewerkers én cliënten te overvragen? 

Hoe bepaalt u of een zaak onder de Wwft valt?

De toezichthouder komt langs. Zijn of haar eerste vraag zal luiden: ‘Hoe bepaalt u of een zaak, een dossier, onder de Wwft valt of niet?’ Vervolgens zal hij of zij vragen hoe u deze beoordeling vastlegt. In dit artikel helpen wij u met het formuleren van uw antwoord op deze vraag.

RegLab_knowlegde-2
Kunt u mij uw Wwft administratie laten zien?

De toezichthouder komt langs. De eerste vraag: ‘Hoe bepaalt u of een zaak onder de Wwft valt?’ bespraken wij in een vorig blog. In dit artikel gaan wij in op de volgende vraag van de toezichthouder tijdens een controle van een advocatenkantoor, namelijk: ‘Kunt u mij uw Wwft -administratie laten zien?’ 

RegLab_knowlegde-11
Beschikt uw kantoor over een op schrift gesteld risicobeleid?

Heeft u een risicobeleid, zo ja, mag ik deze zien? Deze vraag wordt u tijdens een controle zeker gesteld (artikel 2a, eerste lid en artikel 2b, eerste lid Wwft). In de praktijk blijkt het niet zo makkelijk om hier op een goede manier gehoor aan te geven. 


RegLab_knowlegde-4
Zijn er procedures met betrekking tot de Wwft opgesteld?

Dit artikel is een verdieping op het vorige artikel: ‘Vraag 3 van de toezichthouder: Beschikt uw kantoor over een op schrift gesteld risicobeleid? Op deze procedures ga ik in dit blog dieper in. Hoe brengt u deze processen in de praktijk en wat laat u zien tijdens een controle (Wwft-protocol, artikel 2a, b en c Wwft)? 

RegLab_knowlegde-30
Worden op kantoor cursussen gevolgd op het gebied van de Wwft?

Kunt u aangeven of door u en /of andere medewerkers van kantoor cursussen worden gevolgd op het gebied van Wwft? Wat is de frequentie hiervan (artikel 3 Beleidsregel toezicht Wwft 2018) en wanneer werd de laatste Wwft-cursus gevolgd?


RegLab_knowlegde-23
Hoe heeft u de compliance functie vormgegeven?

De functie van compliance officer heeft de laatste jaren in de advocatuur zijn intrede gedaan. Dit komt voornamelijk doordat de Wwft grote kantoren verplicht om een compliance officer aan te stellen. Ook het ‘Wwft risiconiveau’ van een kantoor speelt een rol als het gaat om het al dan niet vormgeven van een compliance officer rol.

RegLab_knowlegde-27
Heeft u al een keer melding van een ongebruikelijke transactie gedaan?

‘Heeft u al eens een melding van een ongebruikelijke transactie gedaan?’: hoe reageert u als de toezichthouder u deze vraag (artikel 23 lid 1 Wwft) stelt? De Wwft kent twee hoofdverplichtingen: u dient uw cliënten te identificeren en u bent verplicht een ongebruikelijke transactie te melden. 

RegLab_knowlegde-15
Voegt u in de opdrachtbevestiging een Wwft-paragraaf toe?

Een belangrijk onderdeel van een controle van de toezichthouder is de opdrachtbevestiging.
Hoe ziet het proces van een opdrachtbevestiging eruit? Heeft u voor ieder dossier een opdrachtbevestiging en waar slaat u deze op? Is er een Wwft paragraaf opgenomen? 

Wwft: De zes meest besproken onderwerpen

Hieronder vind je een overzicht van onderwerpen die de afgelopen periode veel over de praattafel heen en weer gingen.

RegLab_knowlegde-24

AML directive uitgelegd

AML (Anti Money Laundering) is de term voor de internationale wetgeving waarop de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is gebaseerd. Op Europees niveau staat deze regelgeving bekend als de 5th AML directive. Wat deze wetgeving inhoudt en hoe deze in verhouding staat tot de Wwft leggen wij je uit in dit artikel.

RegLab_knowlegde-12
Wwft: 5 meest gestelde vragen

De Wwft is tot stand gekomen door twee oorspronkelijke wetten: Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties, samen te voegen tot één wet: de Wwft. Dit staat voor ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’. Deze wet is zoals de Raad van State het verwoordt: ‘Gericht op het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.’ Hieronder de vijf meest gestelde vragen rondom deze wet.

RegLab_knowlegde-6

KYC: de betekenis

Iedere Europese financiële instelling is verplicht om haar klant te screenen voordat deze afnemer wordt. KYC, oftewel Know your Customer, heeft als doel om witwassen, fraude en terrorisme tegen te gaan. De handelingen die je voor een goede KYC procedure moet verrichten zijn voornamelijk achtergrondcontroles. Wat de betekenis van KYC is, wat een KYC procedure inhoudt en welke rol Customer Due Dilligence hierbij speelt, lees je in dit artikel.

RegLab_knowlegde-28

Wat is een PEP en hoe check ik deze?

PEP staat voor Politically Exposed Person, ook wel een politiek prominent persoon genoemd. Door hun invloedrijke positie wordt uitgegaan van een hoger risico op bijvoorbeeld witwaspraktijken. Zij zijn wel eens beschuldigd van zaken zoals steekpenningen, belastingontduiking en financiering van terrorisme. Nu vraag jij je vast af: ‘Wanneer is iemand een PEP en hoe check ik dat?’ Op deze pagina geven we antwoord.

RegLab_knowlegde-13

Sanctiewet: het belang

De Sanctiewet stamt uit 1977 en is in het leven geroepen om witwassen en terrorisme te bestrijden. Binnen deze wet voert Nederland de sancties uit die internationaal in de verenigde Naties en Europese Unie van kracht zijn. Voor organisaties die onder deze wet vallen, betekent het dat zij nieuwe en bestaande cliënten moeten identificeren. Tevens dienen zij na te gaan of er sancties tegen hen lopen. De Sanctiewet is complex. Op deze pagina geven we helderheid.

 

RegLab_knowlegde-7

Een UBO: wat is dat ook alweer?

Een UBO en het UBO register: hoe zat het ook alweer? Laten we bij het begin beginnen: een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’. Deze persoon wordt ook wel aangeduid als uiteindelijk belanghebbende. Val je onder de Wwft dan ben je verplicht deze persoon en zijn ‘ultimate beneficial ownership’ te onderzoeken. Doe je dat niet, dan kan een sanctie worden opgelegd. Benieuwd naar UBO’s en jouw verplichtingen hieromtrent?

Wwft: Grootste uitdagingen

Hieronder vind je een overzicht van onderwerpen die opvallen bij onze compliance officer. Wat zijn precies de grootste uitdagingen en waar valt veel te verbeteren? Je leest het in de onderstaande artikelen.

RegLab_knowlegde-16

Update Wwft beleid

Het Wwft beleid is een dynamisch onderdeel van jouw kantoor. Binnen de Wwft verandert er nog weleens wat. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op je beleid. Ik merk dat kantoren het een uitdaging vinden om hier actief mee aan de slag te gaan. In deze blog schets ik de drie meest gemaakte fouten en geef ik een paar praktische adviezen.

RegLab_knowlegde-23
Samenwerking met andere kantoren

Regelmatig sturen kantoren elkaar werk door. Vaak omdat het ene kantoor net dat specialisme in huis heeft dat het andere kantoor voor die betreffende zaak mist, bijvoorbeeld als het buitenlands recht betreft. Helaas gaat er weleens wat mis met de Wwft verplichting binnen deze samenwerkingsstructuur. 

 

Onze laatste blog posts

Wwft kwaliteitscontrole: hoe kun je het niveau omhoogtillen?

Wwft kwaliteitscontrole: hoe kun je het niveau omhoogtillen?

Een Wwft-beleid in het kantoor opstellen is geen recht-toe-recht-aan verhaal dat je er ‘even bij doet’. Toch wordt er vaak nog wel zo over gedacht....

Overtreding Wwft: Bestuurlijke boete

Overtreding Wwft: Bestuurlijke boete

Niet voldoen aan de Wwft is geldrovend. Dit kan immers leiden tot flinke boetes. Zo gaf Bureau Financieel Toezicht (BFT) een bestuurlijke boete van...

Opgeladen en opgeruimd weer aan de slag

Opgeladen en opgeruimd weer aan de slag

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar tegen het einde van de vakantie komen er toch allerlei goede voornemens naar boven borrelen. ‘Als ik heb...

Resources

De praktische Wwft-gids voor iedereen die Wwft-plichtig is —

Whitepaper

Bereid je optimaal voor op een bezoek van de toezichthouder.

Checklist '100-procent-wwft-proof' —

Checklist

Volledig voorbereid op een controle van de toezichthouder.

Testimonial —

Atlas Fiscalisten

“RegLab heeft ons geholpen om onze procedures te stroomlijnen”

— Lees meer

Testimonial —

Hamelink &
Van den Tooren

“We kregen geen kritiek van de toezichthouder tijdens een controle”

— Lees meer
reglab-image-5