Skip to content

Wat is het belang van sanctiewetgeving?

Sanctiewetgeving is in het leven geroepen om witwassen en terrorisme te bestrijden. Dit betekent dat organisaties nieuwe en bestaande cliënten moeten identificeren. Tevens dienen zij na te gaan of er sancties tegen hen lopen. Sanctiewetgeving is complex. Op deze pagina geven we helderheid.

Verplichte periodieke controle

Periodieke controle is volgens sanctiewetgeving verplicht. Het is daarom van belang een beleid te omschrijven. Zo dient u bij de controle van de identiteit van cliënten na te gaan wie de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van een zakelijke relatie is. Daarna dient u te controleren of er sancties tegen deze belanghebbende bestaan. Dat checkt u aan de hand van sanctielijsten. Ook checkt u of deze persoon negatief in de publiciteit heeft gestaan.

 

Aan welke sancties moet je denken?

In het geval een cliënt verdacht blijkt dan kunnen er verschillende sancties worden opgelegd. De sanctieregelingen staan op de websites van de Verenigde Naties, Europese Unie en de overheid. Enkele sancties zijn:

  • het bevriezen van activa en tegoeden;
  • een verbod op het ter beschikking stellen van financiële middelen en;
  • een verbod of beperking op het verlenen van financiële diensten.

RegLab voor het voldoen aan sancties

Bent u ook veel tijd kwijt aan een Know Your Customer en Customer Due Diligence beleid om de verplichtingen uit AML en dus de sancties na te leven? Ondanks de frustraties die ze oproepen, worden de KYC principes steeds belangrijker. RegLab helpt organisaties bij het snel, veilig en met gemak voldoen aan de wet- en regelgeving rondom het Know your Customer beleid.

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee u zich klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. De content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle. Wilt u gegarandeerd 100% AML proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vindt u alle veelgestelde vragen terug.

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% AML proof'

Download hier