Skip to content

Wat is de betekenis van KYC?

Iedere Europese financiële instelling is verplicht om haar klant te screenen voordat deze afnemer wordt. KYC, oftewel Know your Customer, heeft als doel om witwassen, fraude en terrorisme tegen te gaan. De handelingen die u voor een goede KYC procedure moet verrichten, zijn voornamelijk achtergrondcontroles. Wat de betekenis van KYC is, wat een KYC procedure inhoudt en welke rol Customer Due Dilligence hierbij speelt, leest u op deze pagina.

Hoe ziet een KYC proces eruit?

Het proces betreft achtergrondcontroles die moeten worden uitgevoerd als onderdeel van een risicogebaseerde aanpak. Het KYC proces omvat de verificatie van de identiteit van de cliënt met behulp van diverse documenten zoals een identiteitsbewijs met foto.

Deze verificatie, de KYC check, kan handmatig worden uitgevoerd aan de hand van fysieke documentatie. Tegenwoordig is het echter sneller en betrouwbaarder om deze check elektronisch uit te voeren met gegevens die online zijn verzameld.

In Europese wetgeving zijn de richtlijnen en maatregelen voor KYC vastgelegd. Onder andere financiële instellingen zoals banken, accountants, advocaten, financieel adviseurs en verzekeraars zijn verplicht een KYC/CDD-beleid te voeren. Hiervoor dienen zij iedereen met wie zij samenwerken te controleren. Deze organisaties zijn daarbij verplicht melding te maken bij de zodra ze tijdens het proces iets opmerkelijks tegenkomen.

 

Is Customer Due Dilligence onderdeel van KYC?

Customer Due Dilligence (CDD) is een vorm van KYC. Deze termen worden in de praktijk vaak door elkaar gehaald, terwijl er toch een wezenlijk verschil is, namelijk: de mate van identificatieplicht van de cliënt. Een Customer Due Dilligence proces is een langer proces dat doorgaat na de onboarding van de cliënt. Het omvat controles zoals sanctie- en PEP-screening om continu het risiconiveau dat een cliënt voor een bedrijf vormt te beoordelen. Zowel KYC als Customer Due Dilligence zijn op hun beurt cruciale aspecten van een AML-check.

 

RegLab voor KYC

Bent u ook veel tijd kwijt aan een Know Your Customer en Customer Due Diligence beleid om de verplichtingen uit AML na te leven? Ondanks de frustraties die ze oproepen, worden de KYC principes steeds belangrijker. RegLab helpt organisaties bij het snel, veilig en met gemak voldoen aan de wet- en regelgeving rondom het Know your Customer beleid.

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee u zich klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. De content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle. Wilt u gegarandeerd 100% AML proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vindt u alle veelgestelde vragen terug.

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% AML proof'

Download hier