Skip to content

AML: vijf meest gestelde vragen

De antiwitwaswet is gericht op het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Hieronder de vijf meest gestelde vragen rondom deze wet.

Waarvoor is de antiwitwaswet in het leven geroepen? 

Zoals hierboven omschreven is deze wet in het leven geroepen om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Hierbij is het doel om de integriteit van de financiële sectoren te borgen. Organisaties die onder AML vallen, zijn verplicht de risico’s op witwaspraktijken en financiering van terrorisme te beoordelen en vast te leggen. Dit heeft direct consequenties voor het cliëntenonderzoek dat hiervoor dient plaats te vinden.

 

Hoe verhoudt de antiwitwaswet zich tot internationale AML?

AML (Anti Money Laundering) is een internationale wetgeving, ook bekend als 5th AML directive of 5AMLD. In deze wet zijn op Europees niveau de richtlijnen voor witwaspraktijken vastgelegd. Vanuit deze richtlijnen zijn EU-landen verplicht deze in de eigen wetgeving door te voeren. In België zijn deze uitgangspunten vastgelegd in de antiwitwaswet. Op deze pagina lees je meer over de antiwitwaswet.

 

Wat zijn de consequenties van de antiwitwaswet op het cliëntenonderzoek?

Val je onder de antiwitwaswet dan is een Customer Due Diligence (CDD) check bij uw zakenrelaties verplicht. In deze check staat het KYC beleid aan de basis. Wat er precies gedaan moet worden staat beschreven in de antiwitwaswet. De reden voor het onderzoeken van uw cliënten is het in kaart brengen van het risico dat u neemt bij het aannemen van een nieuwe cliënt. Zijn er signalen voor wat betreft witwassen en financieren van terrorisme, ofwel signaleert u verdachte transacties? Dan dient u dit te melden. De mate van het onderzoek hangt af van de risicogevoeligheid. Het voeren van een goed KYC beleid, leidt tot zorgeloos en verantwoord ondernemen.

 

Wie heeft er te maken met de antiwitwaswet?

Hier vindt u het actuele overzicht van meldingsplichtige instellingen van de Cel voor Financiële Informatieverwerking, beter bekend als de CFI.

 • Banken
 • Verzekeraars
 • Beleggingsinstellingen
 • Administratiekantoren
 • Vastgoed
 • Accountants
 • Belastingadviseurs
 • Trustkantoren
 • Advocaten 
 • Notarissen 

 

Wat bent u verplicht te doen?

 • Uw cliënt te identificeren.
 • De identiteit van de cliënt te controleren.
 • De uiteindelijke belanghebbende te achterhalen en de identiteit te checken.
 • Het doel van de zakelijke relatie vast te leggen.
 • Deze relatie en de transacties te monitoren.
 • De natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt na te gaan en te controleren of deze daarvoor bevoegd is.
 • De natuurlijke bevoegde persoon te identificeren.
 • Op risico gebaseerde maatregelen te nemen om na te gaan of uw cliënt voor zichzelf of voor een derde partij optreedt. 
 • Ongebruikelijke transacties te melden. Dit doet u bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI). 

 

RegLab voor AML

Bent u ook veel tijd kwijt aan een Know Your Customer en Customer Due Diligence beleid om de verplichtingen uit AML na te leven? Ondanks de frustraties die ze oproepen, worden de KYC principes steeds belangrijker. RegLab helpt organisaties bij het snel, veilig en met gemak voldoen aan de wet- en regelgeving rondom het Know your Customer beleid.

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee u zich klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. De content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle. Wilt u gegarandeerd 100% AML proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vindt u alle veelgestelde vragen terug.

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% AML proof'

Download hier