Skip to content

Wat is het belang van de Sanctiewet?

De Sanctiewet stamt uit 1977 en is in het leven geroepen om witwassen en terrorisme te bestrijden. Binnen deze wet voert Nederland de sancties uit die internationaal in de verenigde Naties en Europese Unie van kracht zijn. Voor organisaties die onder deze wet vallen, betekent het dat zij nieuwe en bestaande cliënten moeten identificeren. Tevens dienen zij na te gaan of er sancties tegen hen lopen. De Sanctiewet is complex. Op deze pagina geven we helderheid.

Verplichte periodieke controle

Periodieke controle is volgens de Sanctiewet verplicht. Het is daarom van belang een beleid te omschrijven. Zo dien je bij de controle van de identiteit van cliënten na te gaan wie de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van een zakelijke relatie is. Daarna dien je te controleren of er sancties tegen deze belanghebbende bestaan. Dat check je aan de hand van sanctielijsten. Ook check je of deze persoon negatief in de publiciteit heeft gestaan.

 

Wie houdt er toezicht op de Sanctiewet?

Deze rol is weggelegd voor de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Zij houden toezicht via de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977. De Nederlandsche Bank beoordeelt vooral of de maatregelen die genomen zijn, ook toereikend zijn. Je dient de DNB over jouw controles direct te informeren.

 

Aan welke sancties moet je denken?

In het geval een cliënt verdacht blijkt dan kunnen er verschillende sancties worden opgelegd. De sanctieregelingen staan op de websites van de Verenigde Naties, Europese Unie en Rijksoverheid. Enkele sancties zijn:

  • het bevriezen van activa en tegoeden;
  • een verbod op het ter beschikking stellen van financiële middelen en;
  • een verbod of beperking op het verlenen van financiële diensten.

 

RegLab voor het voldoen aan de Sanctiewet

Ben jij ook veel tijd kwijt aan een Know Your Customer en Customer Due Diligence beleid om de verplichtingen uit de Wwft en dus de Sanctiewet na te leven? Ondanks de frustraties die ze oproepen, worden de KYC principes steeds belangrijker. RegLab helpt organisaties bij het snel, veilig en met gemak voldoen aan de wet- en regelgeving rondom Know your Customer beleid.

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee jij je klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. De content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle. Wil je gegarandeerd 100% Wwft proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vind je alle veelgestelde vragen terug.

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% Wwft proof'

Download hier