Skip to content

Kenniscentrum

Dit is het kenniscentrum van RegLab: het startpunt naar whitepapers, klantverhalen en blogs. Ook vindt u hier meer informatie over de zes meest belangrijke onderwerpen rondom AML directive.

100% AML proof

Hieronder vindt u een reeks artikelen, waarmee u uw kantoor klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. Deze content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle.

Als advocaat, belastingadviseur, of notaris wordt van u verwacht om, al direct vanaf het eerste contactmoment, uw cliënt te identificeren en te verifiëren. Daarnaast heeft u te maken met de eisen rondom de AML. Het is uw verantwoordelijkheid om kritisch door te vragen en om een gedetailleerde vastlegging voorhanden te hebben in relatie tot het AML cliëntonderzoek. U behoort volgens de AML richtlijnen te werken én een basis te leggen voor een AML controle door de deken. Hoe voldoet u hieraan zonder uw medewerkers én cliënten te overvragen? 

Hoe bepaalt u of een zaak onder de AML valt?

De toezichthouder komt langs. Zijn of haar eerste vraag zal luiden: ‘Hoe bepaalt u of een zaak, een dossier, onder de AML valt of niet?’ Vervolgens zal hij of zij vragen hoe u deze beoordeling vastlegt. In dit artikel helpen wij u met het formuleren van uw antwoord op deze vraag.

RegLab_knowlegde-2
Kunt u mij uw AML administratie laten zien?

De toezichthouder komt langs. De eerste vraag: ‘Hoe bepaalt u of een zaak onder de AML valt?’ bespraken wij in een vorig blog. In dit artikel gaan wij in op de volgende vraag van de toezichthouder tijdens een controle van een advocatenkantoor, namelijk: ‘Kunt u mij uw AML-administratie laten zien?’ 

RegLab_knowlegde-11
Beschikt uw kantoor over een op schrift gesteld risicobeleid?

Heeft u een risicobeleid, zo ja, mag ik deze zien? Deze vraag wordt u tijdens een controle zeker gesteld. In de praktijk blijkt het niet zo makkelijk om hier op een goede manier gehoor aan te geven. 


RegLab_knowlegde-4
Zijn er procedures met betrekking tot de AML opgesteld?

Dit artikel is een verdieping op het vorige artikel: ‘Vraag 3 van de toezichthouder: Beschikt uw kantoor over een op schrift gesteld risicobeleid? Op deze procedures ga ik in dit blog dieper in. Hoe brengt u deze processen in de praktijk en wat laat u zien tijdens een controle?

RegLab_knowlegde-30
Worden op kantoor cursussen gevolgd op het gebied van de AML?

Kunt u aangeven of door u en /of andere medewerkers van kantoor cursussen worden gevolgd op het gebied van AML? Wat is de frequentie hiervan en wanneer werd de laatste AML-cursus gevolgd?

 

 

RegLab_knowlegde-23
Hoe heeft u de compliance functie vormgegeven?

De functie van compliance officer heeft de laatste jaren in de advocatuur zijn intrede gedaan. Dit komt voornamelijk doordat de AML grote kantoren verplicht om een compliance officer aan te stellen. Ook het ‘AML risiconiveau’ van een kantoor speelt een rol als het gaat om het vormgeven van een compliance officer rol.

RegLab_knowlegde-27
Heeft u al een keer melding van een verdachte transactie gedaan?

‘Heeft u al eens een melding van een verdachte transactie gedaan?’: hoe reageert u als de toezichthouder u deze vraag stelt? De AML kent twee hoofdverplichtingen: u dient uw cliënten te identificeren en u bent verplicht een verdachte transactie te melden. 

RegLab_knowlegde-15
Voegt u in de opdrachtbevestiging een AML-paragraaf toe?

Een belangrijk onderdeel van een controle van de toezichthouder is de opdrachtbevestiging.
Hoe ziet het proces van een opdrachtbevestiging eruit? Heeft u voor ieder dossier een opdrachtbevestiging en waar slaat u deze op? Is er een AML paragraaf opgenomen? 

Wwft: De zes meest besproken onderwerpen

Hieronder vindt u een overzicht van onderwerpen die de afgelopen periode veel over de praattafel heen en weer gingen.

RegLab_knowlegde-24

Wat is de AML directive?

AML (Anti Money Laundering) is de term voor de internationale wetgeving waarop de Vlaamse antiwitwaswet is gebaseerd. Op Europees niveau staat deze regelgeving bekend als de 5th AML directive. Wat deze wetgeving inhoudt en hoe deze in verhouding staat tot de antiwitwaswet leggen wij u uit in dit artikel.

RegLab_knowlegde-12
AML: 5 meest gestelde vragen

De antiwitwaswet is gericht op het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. In dit artikel leest u meer over de vijf meest gestelde vragen rondom de Antiwitwaswet.


RegLab_knowlegde-6

Wat is de betekenis van KYC?

Iedere Europese financiële instelling is verplicht om haar klant te screenen voordat deze afnemer wordt. KYC, oftewel Know your Customer, heeft als doel om witwassen, fraude en terrorisme tegen te gaan. Wat de betekenis van KYC is, wat een KYC procedure inhoudt en welke rol Customer Due Dilligence hierbij speelt, leest u in dit artikel.

RegLab_knowlegde-28

Wat is een PEP en hoe check ik deze?

PEP staat voor Politically Exposed Person, ook wel een politiek prominent persoon (PPP) genoemd. Door hun invloedrijke positie wordt uitgegaan van een hoger risico op bijvoorbeeld witwaspraktijken. ‘Wanneer is iemand een PEP en hoe check ik dat?’ Op deze pagina geven we antwoord.

RegLab_knowlegde-13

Wat is het belang van sanctiewetgeving?

Sanctiewetgeving is in het leven geroepen om witwassen en terrorisme te bestrijden. Dit betekent dat organisaties nieuwe en bestaande cliënten moeten identificeren. Tevens dienen zij na te gaan of er sancties tegen hen lopen. Sanctiewetgeving is complex. Op deze pagina geven we helderheid.

RegLab_knowlegde-7

Een UBO: wat is dat ook alweer?

Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’. Valt u onder de AML dan bent u verplicht deze persoon en zijn ‘ultimate beneficial ownership’ te onderzoeken. Doet u dat niet, dan kan een sanctie worden opgelegd. Benieuwd naar UBO’s en uw verplichtingen hieromtrent?

AML: Grootste uitdagingen

Hieronder vindt u een overzicht van onderwerpen die opvallen bij onze compliance officer. Wat zijn precies de grootste uitdagingen en waar valt veel te verbeteren? U leest het in de onderstaande artikelen.

RegLab_knowlegde-16

Update AML beleid

Het AML beleid is een dynamisch onderdeel van uw kantoor. Binnen de AML verandert er nog weleens wat. Deze wijzigingen kunnen betrekking hebben op uw beleid. Ik merk dat kantoren het een uitdaging vinden om hier actief mee aan de slag te gaan. In deze blog schets ik de drie meest gemaakte fouten en geef ik een paar praktische adviezen.

RegLab_knowlegde-23
Samenwerking met andere kantoren

Regelmatig sturen kantoren elkaar werk door. Vaak omdat het ene kantoor net dat specialisme in huis heeft dat het andere kantoor voor die betreffende zaak mist, bijvoorbeeld als het buitenlands recht betreft. Helaas gaat er weleens wat mis met de AML verplichting binnen deze samenwerkingsstructuur. 

Header Benodigde documenten
Benodigde documenten

U dient altijd uw (potentiële) cliënt te identificeren. Ook dient elke cliënt gescreend te worden tegen de sanctielijsten. Voor het identificeren van natuurlijke personen en rechtspersonen vraagt u verschillende documenten op. In dit artikel vindt u een overzicht van alle benodigde bestanden om de identificatie zo snel mogelijk af te ronden.

Header Screening

AML screening

‘Waarop screen je cliënten precies?’, hoor ik u vragen. Je screent cliënten niet alleen of ze op een sanctielijst voorkomen. Ook check je per betrokkene de lijsten met hoog risicolanden. Wat je precies screent en wat je doet als een cliënt op een lijst staat, daarover in dit artikel meer. 

Header Risicoprofiel
Hoe ken ik een AML risicoprofiel toe?

In dit artikel beantwoord ik de meest gestelde vragen rondom het AML risicoprofiel. Hoe bepaal ik het risicoprofiel, wat schrijf ik bij het risicoprofiel op en wat voor type (vervolg)onderzoek doe ik? Ook deel ik een waardevolle risicomatrix met je.

Header monitoring
Het verplicht monitoren van cliënten

Je hebt een beleid geschreven, je voert AML controles uit tijdens de onboarding en je rondt onderzoeken af. Velen denken dat ze er nu zijn. Helaas, één van de belangrijkste AML verplichtingen volgt nu pas: het monitoren van vaste cliënten. Hoe doe je dat handig?

 

Resources

De praktische AML-gids voor iedereen die AML-plichtig is —

Whitepaper

Vernieuwde versie! Ontdek de nieuwe uitdagingen in de naleving van de Antiwitwaswet.

Checklist '100-procent-AML-proof' —

Checklist

 

Volledig voorbereid op een controle van de toezichthouder.

Risicobeoordeling: een hulpmiddel —

Risicobeoordelingsschema

Bepaal eenvoudig het risiconiveau van uw cliënt.

Testimonial —

Atlas Fiscalisten

“RegLab heeft ons geholpen om onze procedures te stroomlijnen”

— Lees meer
atlas-fiscalisten

Testimonial —

Banning Advocaten

‘Dankzij RegLab hebben we ervoor kunnen zorgen dat veel dossiers die niet op orde waren, nu wel compliant zijn’

— Lees meer
banning-advocaten