Skip to content

Sanctiewetgeving: volledige naleving met de sanctiecheck

Met de RegLab screening tool voldoet u altijd aan de laatste richtlijnen van de sanctiewetgeving. Volledig geautomatiseerd checkt RegLab alle nationale en internationale sanctielijsten en hoog risico landen lijsten. Wat de sanctiewetgeving, sanctielijsten en hoog risico landen lijsten precies zijn, dat lees je hier. Net als hoe je zonder al te veel heisa een sanctiecheck uitvoert en monitort.

Screening tool

Periodieke controle van uw cliënten is volgens sanctiewetgeving verplicht. Dan hebben we het niet alleen over een eenmalige check bij het onboarden van cliënten. U dient uw hele cliëntbestand voortdurend te monitoren op mogelijke sancties. Hoe doet u dat snel en moeiteloos, zonder eigen resources in te zetten?

U wilt dat uw cliëntbestand automatisch wordt gescreend, zonder dat het tijd en energie kost. Handmatige monitoring is geen pretje. De diverse sanctielijsten, waaronder de EU-sanctielijst, worden continu geupdate. RegLab helpt u met deze uitdagende klus.

RegLab legt uw cliëntbestand, volledig geautomatiseerd, tegen de laatste sanctielijsten en hoog risicolanden lijsten aan. Niet alleen de client, maar ook de contactpersoon, UBO’s, vertegenwoordigers en hun woonlanden worden gecontroleerd. Verschijnt een persoon of land op een van deze lijsten, dan krijgt u daarvan direct een melding.

Zeker in de advocatuur zien we dat de deken steeds actiever wordt in het stimuleren van kantoren om deze check te doen. Diverse kantoren sluiten abonnementen op de beschikbare lijsten af en ploegen de cliëntbestanden handmatig door. Zij weten: een hels karwei! Geef de screening uit handen aan RegLab.

Screening tool

Wat is sanctiewetgeving?

Sanctiewetgeving is in het leven geroepen om witwassen en terrorisme te bestrijden. De sanctiemaatregelen worden ingezet als reactie op schendingen van onder meer het internationaal recht of mensenrechten.

Sanctiewetgeving moet door banken en financiële ondernemingen worden nageleefd. Ook natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten kunnen in aanraking komen met sanctiewetgeving, waaronder veel advocatenkantoren en belastingadviseurs. De sanctiewetgeving beperkt zich dus niet alleen tot onder toezicht staande (financiële) instellingen. 

Valt u als kantoor onder deze wetgeving, dan moet u maatregelen nemen om te voorkomen dat u in strijd handelt met de sanctiemaatregelen. Handelen in strijd met de sanctieregelingen is strafbaar. Daarom is het belangrijk dat nieuwe en bestaande cliënten worden geïdentificeerd en geverifieerd. Ook dient u na te gaan of er sancties tegen hen lopen en moet u actie ondernemen als deze relaties op een sanctielijst voorkomen. Niet alleen tijdens het onboardingproces, maar gedurende de hele looptijd van de cliëntrelatie.

Sanctiewetgeving en AML?

Sanctiewet en de Wwft

Kantoren die AML plichtig zijn, vallen vaak ook onder de sanctiewetgeving. Valt u onder deze wet, dan bent u verplicht om te controleren of een persoon of organisatie gesanctioneerd is. Vaak wordt de sanctiewetgeving in een adem genoemd met de AML. Dit heeft te maken met het feit dat sanctiewetgeving eisen stelt die verband houden met Customer Due Dilligence en integriteit. Toch zijn het twee verschillende wetten. Meer over de AML leest u in ons kenniscentrum. 

Welke sanctielijsten zijn er?

Sanctiemaatregelen zijn niet alleen van toepassingen op personen, maar ook op landen en organisaties. Alle sanctieregelingen staan op de websites van de Europese Unie, Verenigde Naties en de Vlaamse overheid. Bij sanctiemaatregelen moet u denken aan:

  • het bevriezen van tegoeden;
  • een verbod op het ter beschikking stellen van financiële middelen;
  • een verbod of beperking op het verlenen van financiële diensten

Om erachter te komen of degene met wie u zakendoet op een lijst voorkomt, maakt u gebruik van sanctielijsten, waaronder die van de US, VN, NL en de EU-sanctielijst. Deze sanctielijsten, waarop u zich kunt abonneren, worden regelmatig geactualiseerd. Het is cruciaal om actuele sanctielijsten te raadplegen en continu het huidige cliëntbestand te monitoren. De Nederlandse sanctielijst is nog redelijk behapbaar, maar de EU-sanctielijst wordt regelmatig geüpdatet. Europa is hierin erg actief waardoor op individuele organisaties en personen regelmatig mutaties plaatsvinden. Hier is waar het in de praktijk moeilijk wordt.

Hoog risico landen lijsten
Ook zijn er hoog risico landen lijsten beschikbaar, met daarop de landen die hun AML-processen niet goed op orde hebben, zoals bijvoorbeeld Noord-Korea en Iran.

Sanctiewet: volledige naleving met de RegLab screening tool.

Met RegLab voldoet u eenvoudig aan de richtlijnen van sanctiewetgeving. Geheel geautomatiseerd vindt screening en monitoring plaats, waarna u automatisch meldingen krijgt bij een verhoogd risico. Ook als andere partijen worden toegevoegd of UBO’s wijzigen. Alle sanctielijsten en hoog risico landen lijsten worden meegenomen. Actueel en volledig.

RegLab voor het voldoen aan sanctiewetgeving

  • Volledig geautomatiseerde screening
  • Aan de hand van alle actuele lijsten
  • Screening en monitoring
  • Een check van alle partijen
  • Automatische meldingen
Sanctiewet_ volledige naleving met de RegLab screening tool

Een cliënt komt voor op een sanctielijst, wat nu?

Op het moment dat een cliënt, of een betrokkene, op een sanctielijst voorkomt, dan dient u direct actie te ondernemen. Welke actie dat precies is, is afhankelijk van de bepalingen in de sanctieregeling. Ook de aard van de dienstverlening speelt hierbij een rol. U moet in ieder geval de dienstverlening voor cliënt per direct stopzetten en cliënt hiervan op de hoogte stellen. De dienstverlening is zonder voorafgaande ontheffing namelijk verboden. 

Wat als je niet voldoet aan de AML en de Sanctiewetgeving

Stel, u voldoet als kantoor niet aan de richtlijnen van de AML en sanctiewetging. Wat zijn de consequenties?

  • Toezichthouders hebben de bevoegdheid om een kantoor een boete, sanctie of dwangsom op te leggen als een kantoor de AML en sanctiewetgeving niet naleeft. Ook kan het overgaan tot vervolging van het niet melden. Daarbij kan ook de strafrechtelijke route, over het faciliteren van witwassen, gekozen worden.
  • Het niet melden van een ongebruikelijke transactie, terwijl u bekend bent met het ongebruikelijke karakter van de transactie, kan leiden tot boetes. 

De AML en de sanctiewetgeving voelen voor veel kantoren nog als ontzettend ver van het bed. Toch zien wij het aantal controles en boetes toenemen bij het niet naleven van de richtlijnen.

placeholder-13

Het belang van sanctiewetgeving 

De sanctiewetgeving is in het leven geroepen om witwassen en terrorisme te bestrijden. In dit artikel geven we helderheid over het belang ervan.

Lees het artikel