Skip to content

Worden op kantoor cursussen gevolgd op het gebied van de AML?

Vraag 5 van de toezichthouder

'Kunt u aangeven of door u en /of andere medewerkers van het kantoor cursussen worden gevolgd op het gebied van AML? Wat is de frequentie hiervan en wanneer werd de laatste AML-cursus gevolgd?' Kortom; het volgen en aanbieden van AML cursussen is een onderwerp waar u zich tijdens de controle van de toezichthouder niet snel vanaf maakt. Tijd om hier de juiste aandacht aan te schenken. 

Wat is verplicht?

Ieder kantoor dat onder de AML valt, is verplicht om medewerkers minimaal eens per twee jaar op het onderwerp ‘AML’ te trainen. Dat geldt dus ook voor partners en ondersteunende functies zoals het secretariaat en boekhouding. Kantoorverantwoordelijken voor de AML en/of compliance officers dienen jaarlijks een AML cursus te volgen. Dit heet de AML trainingsverplichtheid.

Deze regels zijn erop geënt om iedereen, die met de AML te maken heeft, over voldoende kennis te laten beschikken en een bewustwording te creëren rondom de werking van de AML. Het is om die reden belangrijk dat uw medewerkers bekend zijn met AML. 

 

Hoe kleed je een AML training in?

Een training dient ervoor te zorgen dat medewerkers:

  • de werking en het nut van AML begrijpen;
  • op de hoogte zijn van laatste richtlijnen en het actuele werkproces;
  • ongebruikelijke transacties herkennen; en
  • een cliëntenonderzoek goed en volledig uitvoeren.

Wij adviseren om iedere training vorm te geven aan de hand van interne voorbeelden. Stem hierbij de inhoud af op het type medewerkers dat de training volgt. Wordt het secretariaat getraind, zoom dan in op wat deze medewerkers belangrijk vinden en wat van hen wordt verwacht. Probeer te veel jurisprudentie te voorkomen en zorg dat u, naast de nodige theorie, vooral praktische handvatten geeft. Is het de beurt aan de advocaten, bedenk dan dat veel advocaten het lastig vinden om te bepalen of een zaak onder de AML valt. Haal deze behoefte aan en bespreek de criteria. Er zijn genoeg voorbeelden uit de dagelijkse praktijk te vinden om te gebruiken.

 

Ons advies is: train bij iedere update van het beleid

Vaak wordt ons gevraagd wat ons advies is rondom AML cursussen. De toezichthouder wil dat u laat zien hoe vaak trainingen plaatsvinden en met welke inhoud. Houd dit dus goed bij. Ons advies? Train medewerkers sowieso ieder jaar en bij iedere update van het beleid. Het AML beleid moet een dynamisch onderdeel van ieder kantoor zijn. En zorg dat u altijd een bewijs van deelname overlegt na iedere training.

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee u zich klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. De content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle. Wilt u gegarandeerd 100% Wwft proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vindt u alle veelgestelde vragen terug.

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% Wwft proof'

Download hier