Skip to content

Wat is een PEP en hoe check ik deze?

PEP staat voor Politically Exposed Person, ook wel een politiek prominent persoon (PPP) genoemd. Door hun invloedrijke positie wordt uitgegaan van een hoger risico op bijvoorbeeld witwaspraktijken. Zij zijn wel eens beschuldigd van zaken zoals steekpenningen, belastingontduiking en financiering van terrorisme. Nu vraagt u zich vast af: ‘Wanneer is iemand een PEP en hoe check ik dat?’ Op deze pagina geven we antwoord.

Wanneer is iemand een PEP?

Iemand wordt bestempeld als een Politically Exposed Person als hij of zij een (hoge) politieke of ambtelijke functie bekleedt. Dit geldt ook als hij of zij in het verleden een prominente politieke functie bekleed heeft. Ook directe familieleden of bekenden behoren tot deze groep. Dit geldt voor zowel buitenlandse als binnenlandse politiek prominente personen. Heeft u te maken met een PEP dan dient u verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten.

Enkele voorbeelden van Politically Exposed Persons zijn:

  • Ambassadeurs, zaakgelastigde of hoge officieren van strijdkrachten
  • Staatshoofden, regeringsleiders, (onder)ministers en staatssecretarissenarlementsleden
  • Lid van bestuur van politieke partij
  • Bestuurders van internationale organisaties
  • Lid van hooggerechtshof en constitutioneel hof
  • Leden van rekenkamers
  • Lid van Raad van bestuur van centrale bank
  • Lid van toezichthoudend of leidinggevend lichaam of bestuurslichaam van staatsbedrijf

 

Wat doe je als je te maken hebt (of denkt te hebben) met een PEP?

Verwacht u te maken te hebben met een PEP? Doordat voor een PEP een extra zorgvuldigheidsplicht gevraagd is, dient onder andere de herkomst van het vermogen te worden nagegaan. Vaak wordt gedacht dat uitgebreid onderzoek, in het geval van een jarenlange relatie, niet meer nodig is. Dit is niet correct aangezien er ook risico's kunnen ontstaan tijdens de relatie. Vraag uw cliënt een PEP-verklaring af te geven aan de hand van een duidelijke uitleg en (up to date) onderbouwing. Vraag daarnaast toestemming aan het hoger management van uw organisatie over het voortzetten van de relatie of transactie.

 

RegLab voor het onderzoeken van een PEP

Bent u ook veel tijd kwijt aan een Know Your Customer en Customer Due Diligence beleid om de verplichtingen uit AML, waaronder het PEP onderzoek, na te leven? Ondanks de frustraties die ze oproepen, worden de KYC principes steeds belangrijker. RegLab helpt organisaties bij het snel, veilig en met gemak voldoen aan de wet- en regelgeving rondom het Know your Customer beleid.

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee u zich klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. De content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle. Wilt u gegarandeerd 100% AML proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vindt u alle veelgestelde vragen terug.

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% AML proof'

Download hier