Skip to content

Wat is de betekenis van KYC?

Iedere Europese financiële instelling is verplicht om haar klant te screenen voordat deze afnemer wordt. Wat de betekenis van KYC is, wat een procedure inhoudt en welke rol Customer Due Dilligence (CDD) hierbij speelt, lees je op deze pagina.

Betekenis KYC

KYC, staat voor Know your Customer of Ken uw Klant. Het heeft als doel om witwassen, fraude en terrorismefinanciering tegen te gaan. De handelingen die je voor een KYC procedure moet verrichten, zijn voornamelijk achtergrondcontroles. Je identificeert de cliënt en checkt de bijbehorende risico's. 

 

Hoe ziet een KYC proces eruit?

Dit proces betreft achtergrondcontroles die moeten worden uitgevoerd als onderdeel van een risicogebaseerde aanpak. Het omvat de verificatie van de identiteit van de cliënt met behulp van diverse documenten. Bijvoorbeeld een identiteitsbewijs met foto.

Deze verificatie, de KYC check, kan handmatig worden uitgevoerd aan de hand van fysieke documentatie. Tegenwoordig is het echter sneller en betrouwbaarder om deze check elektronisch uit te voeren. Dit doe je met gegevens die online zijn verzameld.

 

Verplicht KYC beleid

In Nederlandse en Europese wetgeving zijn de richtlijnen en maatregelen voor KYC processen vastgelegd. Onder andere financiële instellingen, zoals banken, accountants, advocaten, financieel adviseurs en verzekeraars zijn verplicht een CDD-beleid te voeren. Hiervoor dienen zij iedereen met wie zij samenwerken te controleren. Deze organisaties zijn daarbij verplicht melding te maken bij de FIU zodra ze tijdens het proces iets opmerkelijks tegenkomen. Zo worden criminele activiteiten voorkomen, zoals witwassen en het financieren van terrorisme.

 

Is Customer Due Dilligence (CDD) onderdeel van KYC?

Customer Due Dilligence (CDD) is een vorm van KYC. Deze termen worden in de praktijk vaak door elkaar gehaald. Dit terwijl er toch een wezenlijk verschil is, namelijk: de mate van identificatieplicht van de cliënt. Een Customer Due Dilligence proces is een langer proces dat doorgaat na de onboarding van de cliënt. Het omvat controles zoals sanctie- en PEP-screening om continu het risiconiveau dat een cliënt voor een bedrijf vormt te beoordelen. Zowel KYC als CDD zijn op hun beurt cruciale aspecten van een AML-check.

 

RegLab voor KYC

Ben jij ook veel tijd kwijt aan een Know Your Customer en Customer Due Diligence beleid om de verplichtingen uit de Wwft na te leven? Ondanks de frustraties die ze oproepen, worden de KYC principes steeds belangrijker. RegLab helpt organisaties bij het snel, veilig en met gemak voldoen aan de wet- en regelgeving rondom Know your Customer beleid.

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee jij je klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. De content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle. Wil je gegarandeerd 100% AML proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vind je alle veelgestelde vragen terug.

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% AML proof'

Download hier