Skip to content

Wat is een PEP en hoe check ik deze?

PEP staat voor Politically Exposed Person, ook wel een politiek prominent persoon genoemd. Door hun invloedrijke positie wordt uitgegaan van een hoger risico op bijvoorbeeld witwaspraktijken. Zij zijn wel eens beschuldigd van zaken zoals steekpenningen, belastingontduiking en financiering van terrorisme. Nu vraag jij je vast af: ‘Wanneer is iemand een PEP en hoe check ik dat?’ Op deze pagina geven we antwoord.

Wanneer is iemand een PEP?

Iemand wordt bestempeld als een Politically Exposed Person (PEP) als hij of zij een (hoge) politieke of ambtelijke functie bekleedt. Dit geldt ook als hij of zij in het verleden een prominente politieke functie bekleed heeft. Ook directe familieleden of bekenden, zoals een zakenpartner of persoonlijk adviseur, behoren tot deze groep. Dit geldt voor zowel buitenlandse als binnenlandse politiek prominente personen. Heb je te maken met een PEP dan dien je verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten. 

Enkele voorbeelden van politiek prominente personen (artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018) zijn:

  • Ambassadeurs, zaakgelastigde of hoge officieren van strijdkrachten
  • Staatshoofden, regeringsleiders, (onder)ministers en staatssecretarissenarlementsleden
  • Lid van bestuur van politieke partij
  • Bestuurders van internationale organisaties
  • Lid van hooggerechtshof en constitutioneel hof
  • Leden van rekenkamers
  • Lid van Raad van bestuur van centrale bank
  • Lid van toezichthoudend of leidinggevend lichaam of bestuurslichaam van staatsbedrijf

 

Waarom moet ik een PEP onderzoeken?

Het aangaan van zakelijke betrekkingen met Politiek Prominent Persoon (PEP) brengt een aanzienlijk risico met zich mee. Vanwege hun belangrijke posities wordt aangenomen dat er een verhoogd risico op corruptie en witwassen bestaat. 

Bij het aangaan van zakelijke relaties of het uitvoeren van losse transacties waarbij PEP's betrokken zijn, is een verscherpt onderzoek noodzakelijk. Dit is ook zo bij het aangaan van een zakelijke relatie waarbij directe familieleden of bekenden van een PEP betrokken zijn.

 

Wat doe je als je te maken hebt (of denkt te hebben) met een PEP?

Verwacht je te maken te hebben met een PEP? Doordat voor een PEP een extra zorgvuldigheidsplicht gevraagd is, dient onder andere de herkomst van het vermogen te worden nagegaan. Vaak wordt gedacht dat uitgebreid onderzoek, in het geval van een jarenlange relatie, niet meer nodig is. Dit is niet correct aangezien er ook risico's kunnen ontstaan tijdens de relatie. Vraag jouw cliënt een PEP-verklaring af te geven aan de hand van een duidelijke uitleg en (up to date) onderbouwing. Vraag daarnaast toestemming aan het hoger management van jouw organisatie over het voortzetten van de relatie of transactie.


Risicoclassificatie

De aanwezigheid van een PEP zal vaak een hoog of in ieder geval een verhoogd risico met zich meebrengen. Dit is slechts één van de vele risico-indicatoren die kunnen optreden. De definitieve risicoclassificatie wordt bepaald aan de hand van andere geïdentificeerde risico's. Wij adviseren ieder kantoor om te bepalen wat een laag, medium en hoog risico is en hoe je in dat geval handelt. Wanneer een cliënt precies een hoog risicoprofiel heeft, bepaal je zelf

Richtlijn: als de cliënt zelf een PEP is, zal deze vrijwel altijd een hoge risicoclassificatie krijgen. Wanneer er bijvoorbeeld een PEP in de eigendomsstructuur van de cliënt aanwezig is, hangt de risicoclassificatie af van andere aanwezige risico's. De cliënt zal in ieder geval nooit een lage risicoclassificatie krijgen, maar eerder een middelmatige of hoge.

Voortdurende controle en periodieke beoordelingen zijn cruciaal. Bij elke beoordeling zullen de aanwezige risico's opnieuw worden bekeken door middel van een (verscherpt) cliëntenonderzoek. Op deze manier wordt regelmatig gecontroleerd of het risico nog steeds aanvaardbaar is. Zorg ervoor dat de verzamelde informatie altijd up-to-date is, zodat je tijdig actie kunt ondernemen als reactie op veranderingen in risicoprofielen.

Het verscherpte onderzoek moet worden gezien als een preventieve maatregel. Een verhoogd risico betekent niet dat een PEP daadwerkelijk betrokken is bij illegale activiteiten. Het is slechts een indicatie dat extra alertheid bij politiek prominente personen gewenst is.

 

RegLab voor het onderzoeken van een PEP

Ben jij ook veel tijd kwijt aan Know Your Customer en Customer Due Diligence om de verplichtingen uit de Wwft, waaronder het PEP-onderzoek, na te leven? Ondanks de frustraties die ze oproepen, worden de CDD principes steeds belangrijker. RegLab helpt organisaties bij het snel, veilig en met gemak voldoen aan de wet- en regelgeving rondom de Wwft.

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee jij je klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. De content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle. Wil je gegarandeerd 100% AML proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vind je alle veelgestelde vragen terug.

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% AML proof'

Download hier