Skip to content

Opgeladen en opgeruimd weer aan de slag

Summary

Zet de goede voornemens van de vakantie om in daden: wat kan je doen om de bezem door je kantoor te halen.

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar tegen het einde van de vakantie komen er toch allerlei goede voornemens naar boven borrelen. ‘Als ik heb uitgepakt ga ik op het werk ook even de bezem erdoor halen’. 

Teruggekomen blijkt zo’n eerste werkdag toch wel weer heel lang en missen we het uitgebreide borreluur met kinderen en vrienden. ‘Oké, nog een dagje warm draaien, maar dan ga ik toch echt die energieke voornemens omzetten in daden.’

Opgeruimd

Dat doen heeft een heerlijk verlengend opgeruimd gevoel tot gevolg. Sleep je kantoorgenoten erin mee en zet de ramen open, ga met elkaar zitten, inventariseer en ruim eens lekker op. Overvolle mailboxen, zeg onzinnige abonnementen op en haal met zijn allen de kam door het kantoorbeleid rond compliance. Alleen al het er samen over hebben zorgt ervoor dat alle ogen en oren binnen het kantoor alert zijn. Loop de checklijst een keer gezamenlijk af en neem notie van de input van iedereen. Juist de input van degenen wiens dagtaak het niet is, is waardevol.

Een lijstje:

 • Is het kantoor beleid überhaupt up to date? 
 • Hoe checken we op sancties?
 • Is er een formeel acceptatie moment en wie ‘kijkt dan mee’?
 • Zijn er risicoprofielen?
 • Wordt het type onderzoek gedocumenteerd? En opgevolgd?
 • Vindt er monitoring plaats op lopende engagements?
 • Checken we op nieuwe partijen en personen binnen lopende engagements?

Je staat hierin niet alleen. Er zijn tal van bronnen te raadplegen met checklists rond de Wwft en er zijn ook legio e-Learning tools en sites voor specifieke doelgroepen zoals bijvoorbeeld de advocatuur, de belastingadviseurs en het notariaat.

Opgepept

En ook de PEP zou weer even onder de aandacht gebracht moeten worden. We denken vaak bij een PEP aan een hoogstaande politicus, maar dat ligt veel breder. Het gaat hier ook om prominente functies en personen die nauw met hen gelieerd zijn zoals bijvoorbeeld familieleden of geassocieerden. Leden van het bestuur van een politieke partij (en we hebben er nogal wat in Nederland), maar ook leden van een toezichthoudend orgaan van een staatsbedrijf of leden van de RvB van een internationale organisatie. 

Zodra een client of de UBO een PEP is, moeten er verscherpte cliëntenonderzoeksmaatregelen getroffen worden en moet er intern toestemming van hoger leidinggevend personeel zijn voor het aangaan van een zakelijke relatie.  Stel in ieder geval een voor iedereen toegankelijke checklist op:

 • In welke hoedanigheid en rol gaat je deze PEP vertegenwoordigen c.q. bijstaan?
 • Bij wie in de organisatie kan men toestemming voor het aangaan van de relatie verkrijgen?
 • Leggen we een hoog risicoprofiel vast en hoe houden we dat bij?
 • Hoe passen we verscherpt onderzoek toe? Hoe ontzorgen we daarbij de (toekomstige) client?
 • Hebben we echt scherpere aandacht voor de herkomst van het vermogen?

UBO: See it. Say it. Sorted

Al reizende deze zomer door Engeland zag ik een campagne van de transportpolitie die mensen oproept om opmerkzaam te zijn en te handelen: See it. Say it. Sorted. Kijk goed om je heen, zien is een actieve bezigheid, zeg het als je iets ziet dat niet ok lijkt en dan kan er door de bevoegde instanties tijdig en vakkundig ingegrepen worden: opgelost. 

Hetzelfde geldt voor de UBO, het register checken is niet voldoende, bij een (vermoedde) discrepantie moet u een terugmelding doen bij de KvK. 

En met al deze goede raad gaan we ook bij RegLab met hernieuwde energie door voor ons mooie vak: het inzetten van slimme en gebruiksvriendelijke technologie om advocaten, notarissen en belastingadviseurs te ontzorgen rond het compliance vraagstuk. Sterker nog, KYC en Wwft kunnen zo van een ‘hoofdpijndossier’ een onderscheidende klantervaring worden voor uw klanten. Alles goed geregeld, zonder irritante – als dom ervaren – herhaalvragen over hetzelfde onderwerp, keer op keer. Jouw klanten correct behandeld, jij een blijvend schone lei met de toezichthouder en meer inzicht in jouw klantenbestand en hun risicoprofiel.

Dat is opgeruimd aan de slag, en altijd ‘one step ahead’, we geven je graag een korte demo. Benieuwd? Boek hem vandaag nog online.

Een mooie nazomer gewenst en veel bruisende werklust.

Met warme groet,

Team RegLab