Skip to content

Rapportage toezichthouder: voorbereid op een controle

Het vastleggen en rapporteren van het Wwft-proces is van groot belang, zowel voor de eigen administratie als voor inzicht tijdens een controle. Als onderdeel van de Wwft is het belangrijk om een goed proces te hebben voor het vastleggen en rapporteren van de activiteiten die onder de wet vallen.

Rapportage toezichthouder

Tijdens een Wwft controle stelt de toezichthouder diverse vragen. Denk aan ‘hoeveel Wwft zaken ten opzichte van niet-Wwft zaken zijn er?’, ‘Hoeveel PEP’s zijn er geregistreerd en hoe vaak is er verscherpt onderzoek uitgevoerd?’ Het vastleggen en rapporteren van het Wwft-proces wordt steeds belangrijker. Niet alleen voor de eigen administratie, maar ook voor uitgebreid inzicht tijdens een controle.

Een toezichthouder wil graag snel overzicht en een helder inzicht hebben in de diverse onderdelen die tijdens een controle worden besproken. Niet alleen de data an sich zijn van wezenlijk belang, maar ook het inzichtelijk maken ervan. Zowel kantoorbreed als op dossierniveau. Het eenvoudig kunnen draaien van rapportages stemt een toezichthouder gunstig.

Werk je als kantoor aan de hand van een handmatig Wwft-proces, dan is het een uitdaging om precies aan te geven waar de risico’s zitten en hoe deze zijn onderzocht. Heb je geen data voorhanden, dan kun je ook geen onderbouwde antwoorden geven. Rapportages zorgen ervoor dat je een actuele en uiterst accurate stand van Wwft zaken geeft. 

Tijdens een controle met één druk op de knop een overzicht van Wwft en Voda zaken en risicoprofielen uitdraaien? Dat kan zodra je jouw Wwft zaken netjes, digitaal en gestructureerd, hebt ingericht. Niet alleen om te laten zien hoeveel Wwft zaken je hebt en hoe deze zijn beoordeeld, maar ook hoe je deze monitort.

Wwft rapportages zorgen niet alleen voor de nodige managementinformatie, maar helpen ook tijdens een controle. Moderne Wwft software zoals RegLab zorgt ervoor dat jij snel datgene inzichtelijk hebt, waar de toezichthouder om vraagt. Zelfs op dossier- en detailniveau.

Wie zijn de toezichthouders van de Wwft?

Over wie hebben we het nu eigenlijk als we het hebben over de toezichthouders, kortom aan wie moet je tijdens een controle rapporteren? Dit ligt eraan in welke beroepsgroep je actief bent. Het Ministerie van Financiën heeft namelijk per meldplichtige beroepsgroep Wwft toezichthouders aangewezen. Welke dat zijn, dat lees je hieronder.

 • Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  Voor banken en financiële dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen en instellingen voor Collectieve Belegging en Effecten (ICBE).
 • De Nederlandsche Bank (DNB)
  Voor banken, kredietinstellingen, wisselinstellingen, elektronische geldinstellingen, betaalinstellingen, levensverzekeraars, trustkantoren en verhuurders van safes en kluizen.
 • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
  Voor accountants, belastingadviseurs en notarissen.
 • Bureau Toezicht Wwft (Belastingdienst)
  Voor makelaars, taxateurs en verkopers van en tussenpersonen in zaken van grote waarde, pandhuizen en domicilieverleners.
 • Nederlandse orde van advocaten (lokale deken)
  Voor advocaten.
 • Kansspelautoriteit (KSA)
  Voor speelcasino’s.

Al deze toezichthouders concentreren zich tijdens een bezoek voornamelijk op de naleving van de meldingsplicht en het uitvoeren van (verscherpte) cliëntenonderzoeken. Hiervoor checken zij tijdens een controle jouw risicobeleid. Daarnaast controleren zij of je de verplichte gegevens vastlegt en of je ongebruikelijke transacties meldt. Kom je de Wwft-verplichtingen niet na, dan kunnen Wwft toezichthouders een sanctie, dwangsom of boete opleggen. In hele extreme gevallen schakelen zij het OM in voor strafrechtelijke vervolging. Kortom, het is essentieel dat je de juiste informatie voorhanden hebt en snel inzichtelijk kunt maken. 

Wat wil je tijdens een controle laten zien?

Om te voldoen aan de vraag van de toezichthouder hoe je als kantoor bepaalt of een zaak onder de Wwft valt, is het belangrijk om onderstaande onderdelen op orde te hebben. 

 • Maak per dossier een afweging en leg deze beoordeling vast
  De toezichthouder verwacht dat je per dossier een afweging maakt. Heb je de afwegingen niet vastgelegd dan is de kans aanwezig dat de toezichthouder dieper ingaat op deze beoordeling. Een rapport waarin je op dossierniveau snel laat zien wat er is uitgevoerd, is een pre.

 • Zorg dat de beoordeling onderdeel is van het Wwft kantoorbeleid
  Het is van cruciaal belang dat je in het beleid omschrijft hoe je Wwft afwegingen maakt, zoals op basis van welke criteria. In een rapportage laat je vervolgens zien, hoe je deze afwegingen per dossier hebt getoetst en blijvend monitort.

 • Verander mee met de ‘kleur’ van het dossier
  De toezichthouder verlangt steeds vaker een strikte monitoring op alle lopende zaken. Tijdens een controle wil de toezichthouder inzien dat je voortdurend in de gaten houdt wanneer een dossier van kleur verandert en wat je op dat moment doet om alsnog een Wwft uitvraag te doen. 

 • Advocaten let op: alleen de Voda volstaat niet
  Als advocaat dien je naast de Wwft ook te werken aan de hand van de beroepsregels van de Voda (Verordening op de advocatuur). Vaak wordt gedacht dat een vastlegging van deze regels voldoende is voor een Wwft check. Voor een gedeelte klopt dit, maar de Wwft gaat veel verder. Daarom is het zaak niet alleen de Voda, maar ook de Wwft serieus te onderzoeken en op te nemen in jouw beleid én praktijk. Zorg daarbij ook zeker voor dat voor niet-Wwft plichtige diensten je ook aan de Voda regels voldoet. Zeker aangezien de toezichthouder ook graag inziet hoe het aantal Voda zaken zich verhoudt ten opzichte van het aantal Wwft zaken.

    

Wwft-rapportage voor de Deken

Ter voorbereiding van een bezoek wil de Deken nog weleens een overzicht van al jouw dossiers opvragen. Hij/Zij stuurt daarvoor een template door die je vervolgens handmatig moet invullen. Dit kost natuurlijk enorm veel tijd.

Gelukkig kun je in de RegLab-applicatie dit overzicht met één klik genereren. Het overzicht staat meteen in het juiste format en bevat de opgevraagde informatie. Je hoeft enkel de (eventuele) meldingen van verdachte transacties nog in het document toe te voegen. Dat scheelt een hoop tijd! 

Rapportage voor de Deken

Kies voor gemak met RegLab

Wil je weten hoe je zelf een CSV- of Excel-bestand vanuit RegLab draait en wat je er precies mee kunt?

Neem contact op >

Klaar voor een controle van de Deken

RegLab maakt de Wwft eenvoudig. Download met één klik een ingevuld CSV- of Excel-document voor de Deken vanuit de RegLab applicatie.

Klik. Download. Klaar.

RegLab

Dossiers op orde?

Tijdens een controle wordt gekeken hoe je binnen de Wwft jouw dossiers administreert. In dit artikel lichten we toe welke onderdelen de toezichthouder controleert en hoe je jouw Wwft administratie op orde krijgt.

Lees het artikel