Skip to content

Hoe heeft u de compliance functie vormgegeven?

Vraag 6 van de toezichthouder

De functie van compliance officer heeft de laatste jaren zijn intrede gedaan. Dit komt voornamelijk doordat de Wwft grote kantoren verplicht om een compliance officer aan te stellen. Ook het ‘Wwft risiconiveau’ van een kantoor speelt een rol als het gaat om het al dan niet vormgeven van een compliance officer rol. Heb je een compliance officer in dienst of moet je deze functie gaan inkleden? Doe dan jouw voordeel met dit artikel. 

Wanneer heb je een compliance officer nodig?

De Wwft wetgeving verplicht advocatenkantoren met meer dan vijftig advocaten om een compliance officer aan te stellen. Deze officer dient onafhankelijk van het bestuur te kunnen opereren. Hoe zit dit voor kleinere kantoren? Bij het wel of niet verplicht aanstellen van een compliance officer dient een advocatenkantoor niet alleen naar haar omvang te kijken, maar ook naar de aard van haar praktijk. Als bijvoorbeeld een kleiner kantoor relatief veel hoog risico cliënten behandelt, dan dient dat kantoor ook een compliance officer aan te stellen. Hoe je bepaalt of jouw zaken of dossiers onder de Wwft vallen, lees je in een eerder artikel uit deze reeks. Uitkijken en aannemen is één, er de juiste invulling aangeven is twee. Hoe je dat doet, conform de wensen en eisen van de toezichthouder, vertellen wij aan de hand van onderstaande vier aspecten. 

1. Denk na over de rol en de werkzaamheden

Het is cruciaal dat goed wordt nagedacht over de functie van compliance officer. Denk deze rol uit en teken het werkproces. Je kan hiervoor denken aan de volgende vragen:

  • Hoe ver gaat deze officer in de advisering en wat rapporteert hij of zij?
  • Wanneer escaleren medewerkers van uw kantoor een dossier naar deze compliance officer en wat zijn de vervolgstappen?

Allemaal vragen om antwoord op te geven. Is deze functie nieuw voor jou, praat dan vooral met collega kantoren die al ervaring hebben opgedaan met de rol van compliance officer of betrek een specialist. Zo kan RegLab niet alleen helpen bij het vormgeven van de functie, maar ook eventueel zorgen voor de invulling ervan. Je leest hier meer over de Wwft ondersteuning van RegLab.

2. Neem de functie op in het beleid

Zodra de functie en de exacte rol binnen het Wwft werkproces is bepaald, is het zaak deze functie en de naam van de compliance officer op te nemen in het risicobeleid. Nog geen risicobeleid opgesteld? Lees dan dit artikel voor tips en een gratis checklist voor het opstellen van een risicobeleid. 

3. Zorg dat de compliance officer serieus wordt genomen

Een compliance officer aanstellen, is nog geen uitvoering geven aan het Wwft risicobeleid. Daar is het hele kantoor voor nodig. Zorg dat deze officer vanuit het management back up én mandaat krijgt. Vaak wordt gedacht: ‘Die compliance officer gaat wat files checken.’ Fout, een compliance officer moet kritisch kunnen en mogen zijn en de ruimte krijgen om medewerkers bewust te maken van Wwft en het werkproces. 

4. Faciliteer de compliance officer met de juiste tools

Zorg dat een compliance officer de beschikking krijgt over de juiste tools. Als hij of zij alle werkzaamheden handmatig moet vervullen en er geen data beschikbaar is voor rapportages, is het voor een compliance officer lastig stappen te maken. Investeer in ondersteunende tools, zodat een compliance officer zijn werk beter kan doen én gericht gestuurd kan worden op data (in plaats van op individuele dossiers). 

 

Ervaring Florent 

We vragen Klaske Glebbeek, kennismanager van advocatenkantoor Florent, naar haar ervaring rondom het invullen van de functie van compliance officer.

‘Voldoen aan de Wwft draait om diverse aspecten. Je hebt allereerst een beleid nodig, maar dat beleid moet ook worden uitgevoerd. Wwft Software faciliteert onze advocaten om het Wwft proces op te volgen. Maar uiteindelijk zijn het de advocaten zelf die een afweging moeten maken rondom het risicoprofiel. Daarvoor is enerzijds bewustwording nodig in de vorm van training, maar ook in de vorm van voortdurende controle en bijsturing. Precies daarbij helpt de compliance officer ons – in ons geval een externe compliance officer van RegLab.’

Deze compliance officer controleert dossiers en bespreekt onduidelijkheden en hiaten met de betrokken medewerkers bij Florent. Ook is hij het aanspreekpunt als dossiers een verhoogd risico blijken te hebben. Klaske met een tevreden lach: ‘Onlangs hadden we een controle van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), waaronder ook de Wwft valt, en we zijn, mede door de software en de compliance officer, met vlag en wimpel geslaagd.’ 

 

Voordelen compliance officer

Voor veel kantoren voelt het aannemen van een compliance officer als een verplichting. Vooruit, dat is het vanuit oogpunt van de wetgeving ook. Toch willen wij je vragen deze rol als een manier te zien om jouw kantoor te laten groeien. Zeker in relatie tot verantwoord zakendoen. Een goede compliance officer beïnvloedt het gedrag van het hele kantoor. In positieve zin. Daarom sluiten we dit artikel graag af met de voordelen van het hebben van een compliance officer op jouw kantoor. 

  • Professionele uitstraling richting toezichthouder, derde partijen en cliënten.
  • Je krijgt het Wwft proces beter onder controle en krijgt inzicht in de voortgang.
  • Je kunt het vier ogen principe beter borgen.
  • Je voldoet aan een eis vanuit de verzekering.
  • Je neemt de administratieve rompslomp bij de advocaat weg.
  • Jouw Wwft proces en risicobeleid zijn altijd actueel en volgens laatste wetgeving.
  • Het geven van trainingen en het delen van kennis wordt gemeengoed. 

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee jij je klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. De content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle. Wil je gegarandeerd 100% Wwft proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vind je alle veelgestelde vragen terug.

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% Wwft proof'

Download hier