Skip to content

Kunt u mij uw Wwft administratie laten zien?

Vraag 2 van de toezichthouder tijdens een controle

De toezichthouder komt langs. De eerste vraag: ‘Hoe bepaalt u of een zaak onder de Wwft valt?’ bespraken wij in een vorig blog. In dit artikel gaan wij in op de volgende vraag van de toezichthouder tijdens een controle van een advocatenkantoor, namelijk: ‘Kunt u mij uw Wwft -administratie laten zien?’ Je leest hieronder wat je precies moet laten zien, zodat je volledig bent voorbereid op deze vraag. 

Onderdelen Wwft administratiecontrole. De toezichthouder controleert jouw Wwft administratie aan de hand van drie onderdelen:

1. Beoordeling twee dossiers

2. Meldplicht + cliëntenonderzoek

3. Opdrachtbevestiging

Deze drie onderdelen zijn hieronder verder toegelicht. 

 

#1: Beoordeling twee dossiers

Tijdens een bezoek dien je minimaal twee dossiers te overleggen. Tot op heden kon je deze dossiers van tevoren voorbereiden. In de praktijk betekende dit vaak: met man en macht ad hoc werken aan het up to date krijgen ervan. Helaas zien we steeds vaker dat de toezichthouder random twee zaken aanwijst. De enige manier om hierop voorbereid te zijn, is alle dossiers op orde te hebben en te houden.

Tijdens een controle wordt gekeken hoe je binnen de Wwft jouw dossiers administreert. Gebeurt dit in een fysieke map of aan de hand van ondersteunende software zoals RegLab? Uit recente controles blijkt dat het steeds belangrijker wordt om als kantoor uniform en consistent een Wwft administratie te voeren. Dit betekent voor iedere advocaat en voor iedere sectie op dezelfde wijze. Laat je zien dat sectie A een Wwft beoordeling anders vastlegt dan sectie B, dan kan dat leiden tot diepgaander onderzoek. 

 

#2: Meldplicht en cliëntenonderzoek

Nu hoor ik je vragen: ‘Waar wordt bij een controle vooral naar gekeken?’ Cruciaal is een volledige administratie van jouw cliënten. Dit houdt ook in dat onderliggende documentatie actueel moet zijn. Om aan te tonen dat dossiers continu worden gemonitord, zijn oude uittreksels en ID’s binnen een doorlopend dossier niet wenselijk. Een risicoprofiel en vastlegging van het type onderzoek zijn noodzakelijk en de omschrijving van die profielen in het beleid onmisbaar.

Startpunt voor cliëntonderzoek en de meldplicht is het beleid; de omschrijving van jouw kantoor ten aanzien van de Wwft. Hierin staat vermeld welke type cliënten jouw kantoor heeft, wat de ‘risk appetite’ is en hoe het Wwft proces verloopt. Ook staan er zaken in vermeld zoals: welke informatie er per cliënt wordt opgevraagd en met welke regelmaat en wanneer welke type onderzoek wordt opgestart. Denk ook aan de omschrijving van de risicoprofielen en wanneer vereenvoudigd of verscherpt onderzoek nodig is. In het volgende artikel behandelen we, aan de hand van vraag drie, het belang van een beleid in meer detail.

Er is in veel gevallen wel een goed kantoorbeleid aanwezig, maar vraagt de toezichthouder je dit in de praktijk te laten zien, dan laten veel kantoren verstek gaan. Juist bij een controle, en specifiek op dit onderdeel, wil de toezichthouder zien hoe je jouw beleid in de praktijk brengt. Dat doet hij onder andere door de omgang met de meldplicht en het praktisch cliëntonderzoek te controleren.

Kantoren hebben nu eenmaal te maken met mogelijke ongebruikelijke transacties inzake de Wwft. Is er een vermoeden van een dergelijke transactie dien je melding te maken bij de FIU. Uit jouw Wwft administratie moet je kunnen aantonen dat je een serieuze afweging hebt gemaakt. Dit is voor standaard zaken niet moeilijk, maar wat als je te maken hebt met een Politiek Prominent Persoon (PEP). Je dient ook in deze gevallen uitvoerig vast te leggen waarom het geen probleem is om de dienstverlening al dan niet te continueren. 

 

#3: Opdrachtbevestiging

Advocaten sturen vaak een opdrachtbevestiging uit per mail. Deze verzonden opdrachtbevestiging en het akkoord per e-mail van cliënten, belanden vaak in de mailbox. In veel gevallen is er geen centrale plek waar deze worden opgeslagen. Laat staan of er iemand is die bijhoudt of de opdrachtbevestiging überhaupt getekend retour gekomen is. Onze tip: zorg ervoor dat deze opdrachtbevestigingen centraal worden opgeslagen en maak iemand hiervoor verantwoordelijk. Dit kun je handmatig inrichten of Wwft software zoals (je raadt het al) RegLab inzetten. 

 

Tip uit de praktijk

Hans Urlus (Shareholder en advocaat Greenberg Traurig LLP):

‘Vergis je ook niet in het belang van menselijke bewustwording. Een beleid en de tools zijn onmisbaar, maar het is de advocaat zelf die de afweging moet maken op basis van de mogelijke risico’s van een transactie of zaak. Daarom staan educatie en bewustwording bij ons hoog op de agenda. Met interne opleidingen, minimaal iedere zes maanden, geven wij concrete invulling aan de open norm: Wwft. Software helpt bij het creëren van deze bewustwording. Het maakt mensen bewust van het Wwft proces en de Wwft check. Maar het belangrijkste blijft ons motto: ‘De Wwft instelling; dat is de advocaat’. 

 

Conclusie

Niet ad hoc maar consequent bijhouden en monitoren is het sterke advies om van een nood een deugd te maken. Het komt niet sterk over als je, net voor een controle, al jouw dossiers op orde moet brengen. Niet alleen ziet de toezichthouder dat alles de week ervoor in orde is gemaakt, ook betekent dit dat er ineens veel resources moeten worden vrijgemaakt. Of je het Wwft proces automatiseert of niet, maak Wwft onderdeel van jouw werkproces. Zorg dat je niet pas begint als je een brief ontvangt, begin vandaag nog. Dat kan heel simpel door samen te gaan zitten met een specialist en de eerste stappen samen te formuleren. 

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee jij je klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. De content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle. Wil je gegarandeerd 100% Wwft proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vind je alle veelgestelde vragen terug.

Kenniscentrum

Download de checklist ‘100% Wwft proof’ 

Download hier