Skip to content

Sanctiewet: volledige naleving met de sanctiecheck

Met de RegLab screening tool voldoe jij altijd aan de laatste richtlijnen van de Sanctiewetgeving. Volledig geautomatiseerd checkt RegLab alle nationale en internationale sanctielijsten en hoog risico landen lijsten. Wat de Sanctiewet, sanctielijsten en hoog risico landen lijsten precies zijn, dat lees je hier. Net als hoe je zonder al te veel heisa een sanctiecheck uitvoert en monitort.

Screening tool

Periodieke controle van jouw cliënten is volgens de Sanctiewet verplicht. Dan hebben we het niet alleen over een eenmalige check bij het onboarden van cliënten. Je dient je hele cliëntbestand voortdurend te monitoren op mogelijke sancties. Hoe doe je dat snel en moeiteloos, zonder eigen resources in te zetten?

Je wilt dat jouw cliëntbestand automatisch wordt gescreend, zonder dat het tijd en energie kost. Handmatige monitoring is geen pretje. De diverse sanctielijsten, waaronder de EU-sanctielijst, worden continu geupdate. RegLab helpt jou met deze uitdagende klus.

RegLab legt jouw cliëntbestand, volledig geautomatiseerd, tegen de laatste sanctielijsten en hoog risicolanden lijsten aan. Niet alleen de client, maar ook de contactpersoon, UBO’s, vertegenwoordigers en hun woonlanden worden gecontroleerd. Verschijnt een persoon of land op een van deze lijsten, dan krijg jij daarvan direct een melding.

Zeker in de advocatuur zien we dat de deken steeds actiever wordt in het stimuleren van kantoren om deze check te doen. Diverse kantoren sluiten abonnementen op de beschikbare lijsten af en ploegen de cliëntbestanden handmatig door. Zij weten: een hels karwei! Geef de screening uit handen aan RegLab.

Screening tool

Wat is de Sanctiewet?

De Sanctiewet is in 1977 in het leven geroepen om witwassen en terrorisme te bestrijden. Binnen deze Sanctiewet voert Nederland de sancties uit die internationaal in de Verenigde Naties en Europese Unie van kracht zijn. Deze sanctiemaatregelen worden ingezet als reactie op schendingen van onder meer het internationaal recht of mensenrechten.

De Sanctiewet 1977 moet door banken en financiële ondernemingen worden nageleefd. Ook natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen handelend in het kader van hun beroepsactiviteiten kunnen in aanraking komen met de Sanctiewet 1977, waaronder veel advocatenkantoren en belastingadviseurs. De Sanctiewet beperkt zich dus niet alleen tot onder toezicht staande (financiële) instellingen. Meer over deze wet lees je hier.

Val jij als kantoor onder deze wet, dan moet je maatregelen nemen om te voorkomen dat je in strijd handelt met de sanctiemaatregelen. Handelen in strijd met de sanctieregelingen is strafbaar. Daarom is het belangrijk dat nieuwe en bestaande cliënten worden geïdentificeerd en geverifieerd. Ook dien je na te gaan of er sancties tegen hen lopen en moet je actie ondernemen als deze relaties op een sanctielijst voorkomen. Niet alleen tijdens het onboardingproces, maar gedurende de hele looptijd van de cliëntrelatie.

Sanctiewet en de Wwft?

Sanctiewet en de Wwft

Kantoren die Wwft plichtig zijn, vallen vaak ook onder de Sanctiewet. Val je onder deze wet, dan ben je verplicht om te controleren of een persoon of organisatie gesanctioneerd is. Vaak wordt de Sanctiewet in een adem genoemd met de Wwft. Dit heeft te maken met het feit dat de Sanctiewet eisen stelt die verband houden met Customer Due Dilligence en integriteit. Toch zijn het twee verschillende wetten. Meer over de Wwft lees je in ons kenniscentrum. 

Welke sanctielijsten zijn er?

Sanctiemaatregelen zijn niet alleen van toepassingen op personen, maar ook op landen en organisaties. Alle sanctieregelingen staan op de websites van de Europese Unie, Verenigde Naties en de Rijksoverheid. Bij sanctiemaatregelen moet je denken aan:

  • het bevriezen van tegoeden;
  • een verbod op het ter beschikking stellen van financiële middelen;
  • een verbod of beperking op het verlenen van financiële diensten

Om erachter te komen of degene met wie je zakendoet op een lijst voorkomt, maak je gebruik van sanctielijsten, waaronder die van de US, VN, NL en de EU-sanctielijst. Deze sanctielijsten, waarop je je kunt abonneren, worden regelmatig geactualiseerd. Het is cruciaal om actuele sanctielijsten te raadplegen en continu het huidige cliëntbestand te monitoren. De Nederlandse sanctielijst is nog redelijk behapbaar, maar de EU-sanctielijst wordt regelmatig geupdate. Europe is hierin erg actief waardoor op individuele organisaties en personen regelmatig mutaties plaatsvinden. Hier is waar het in de praktijk moeilijk wordt.

Hoog risico landen lijsten
Ook zijn er hoog risico landen lijsten beschikbaar, met daarop de landen die hun AML-processen niet goed op orde hebben, zoals bijvoorbeeld Noord Korea en Iran.

Wie houdt toezicht op de Sanctiewet?

De Sanctiewet verplicht kantoren om bij de toezichthouder melding te doen, als een cliënt op de sanctielijsten voorkomt. Voor financiële instellingen is deze rol weggelegd voor de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Via de Regeling Toezicht Sanctiewet 1977 houden deze twee organisaties toezicht op verschillende instellingen zoals de (groot)banken. De Nederlandsche Bank beoordeelt vooral of de maatregelen die genomen zijn, ook toereikend zijn.

Sanctiewet: volledige naleving met de RegLab screening tool.

Met RegLab voldoe je eenvoudig aan de richtlijnen van de Sanctiewet. Geheel geautomatiseerd vindt screening en monitoring plaats, waarna jij automatisch meldingen krijgt bij een verhoogd risico. Ook als andere partijen worden toegevoegd of UBO’s wijzigen. Alle sanctielijsten en hoog risico landen lijsten worden meegenomen. Actueel en volledig.

RegLab voor het voldoen aan de Sanctiewet

  • Volledig geautomatiseerde screening
  • Aan de hand van alle actuele lijsten
  • Screening en monitoring
  • Een check van alle partijen
  • Automatische meldingen

Een cliënt komt voor op een sanctielijst, wat nu?

Op het moment dat een cliënt, of een betrokkene, op een sanctielijst voorkomt, dan dien je direct actie te ondernemen. Welke actie dat precies is, is afhankelijk van de bepalingen in de sanctieregeling. Ook de aard van de dienstverlening speelt hierbij een rol. Je moet in ieder geval de dienstverlening voor cliënt per direct stopzetten en cliënt hiervan op de hoogte stellen. De dienstverlening is zonder voorafgaande ontheffing namelijk verboden. Een eventuele ontheffing voor de dienstverlening dient men aan te vragen bij het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
Voor overige vragen omtrent sanctiewetgeving kun je contact opnemen met het Ministerie van Financiën: sancties@minfin.nl

Wat als je niet voldoet aan de Wwft en de Sanctiewet?

Stel, je voldoet als kantoor niet aan de richtlijnen van de Wwft en de Sanctiewet. Wat zijn de consequenties?

  • Toezichthouders hebben de bevoegdheid om een kantoor een boete, sanctie of dwangsom op te leggen als een kantoor de Wwft en Sanctiewet niet naleeft. Ook kan het overgaan tot vervolging van het niet melden. Daarbij kan ook de strafrechtelijke route, over het faciliteren van witwassen, gekozen worden.
  • Het niet melden van een ongebruikelijke transactie, terwijl je bekend bent met het ongebruikelijke karakter van de transactie, kan leiden tot boetes. Het overtreden van de Sanctiewet is een economisch delict in de zin van artikel 1, sub 2 van de Wet op de economische delicten.

De Wwft en de Sanctiewet voelen voor veel kantoren nog als ontzettend ver van het bed. Toch zien wij het aantal controles en boetes toenemen bij het niet naleven van de richtlijnen.

placeholder-13

Het belang van de Sanctiewet 

De Sanctiewet is in het leven geroepen om witwassen en terrorisme te bestrijden. In dit artikel geven we helderheid over het belang ervan.

Lees het artikel