Skip to content

Worden op kantoor cursussen gevolgd op het gebied van de Wwft?

Vraag 5 van de toezichthouder

'Kunt u aangeven of door u en /of andere medewerkers van het kantoor cursussen worden gevolgd op het gebied van Wwft? Wat is de frequentie hiervan (artikel 3 Beleidsregel toezicht Wwft 2018) en wanneer werd de laatste Wwft-cursus gevolgd?' Kortom; het volgen en aanbieden van Wwft cursussen is een onderwerp waar jij je tijdens de controle van de toezichthouder niet snel vanaf maakt. Tijd om hier de juiste aandacht aan te schenken. 

Wat is verplicht?

Ieder kantoor dat onder de Wwft valt, is verplicht om medewerkers minimaal eens per twee jaar op het onderwerp ‘Wwft’ te trainen. Dat geldt dus ook voor partners en ondersteunende functies zoals het secretariaat en boekhouding. Kantoorverantwoordelijken voor de Wwft en/of compliance officers dienen jaarlijks een Wwft cursus te volgen. Dit heet de Wwft trainingsverplichtheid en staat in artikel 35 Wwft opgenomen.

Deze regels zijn erop geënt om iedereen, die met de Wwft te maken heeft, over voldoende kennis te laten beschikken en een bewustwording te creëren rondom de werking van de Wwft. Het is om die reden belangrijk dat jouw medewerkers bekend zijn met Wwft. In de beleidsregel Toezicht Wwft 2018 van de lokale dekens is er verdere invulling gegeven aan de norm uit artikel 35. 

 

Hoe kleed je een Wwft training in?

Een training dient ervoor te zorgen dat medewerkers:

  • de werking en het nut van Wwft begrijpen;
  • op de hoogte zijn van laatste richtlijnen en het actuele werkproces;
  • ongebruikelijke transacties herkennen; en
  • een cliëntenonderzoek goed en volledig uitvoeren.

Wij adviseren om iedere training vorm te geven aan de hand van interne voorbeelden. Stem hierbij de inhoud af op het type medewerkers dat de training volgt. Wordt het secretariaat getraind, zoom dan in op wat deze medewerkers belangrijk vinden en wat van hen wordt verwacht. Probeer te veel jurisprudentie te voorkomen en zorg dat je, naast de nodige theorie, vooral praktische handvatten geeft. Is het de beurt aan de advocaten, bedenk dan dat veel advocaten het lastig vinden om te bepalen of een zaak onder de Wwft valt. Haal deze behoefte aan en bespreek de criteria. Er zijn genoeg voorbeelden uit de dagelijkse praktijk te vinden om te gebruiken.

 

Ons advies is: train bij iedere update van het beleid

Vaak wordt ons gevraagd wat ons advies is rondom Wwft cursussen. De toezichthouder wil dat je laat zien hoe vaak trainingen plaatsvinden en met welke inhoud. Houd dit dus goed bij. Ons advies? Train medewerkers sowieso ieder jaar en bij iedere update van het beleid. Het Wwft beleid moet een dynamisch onderdeel van ieder kantoor zijn. En zorg dat je altijd een bewijs van deelname overlegt na iedere training.

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee jij je klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. De content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle. Wil je gegarandeerd 100% Wwft proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vind je alle veelgestelde vragen terug.

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% Wwft proof'

Download hier