Skip to content

Wat is de AML directive?

AML (Anti Money Laundering) is de term voor de internationale wetgeving waarop de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is gebaseerd. Op Europees niveau staat deze regelgeving bekend als de 5th AML directive. Wat deze wetgeving inhoudt en hoe deze in verhouding staat tot de Wwft leggen wij je hieronder uit.

AML directive: de betekenis

AML staat voor Anti Money Laundering. Voorheen was het uitvoeren van een anti-witwasbeleid zelfsturend. Door de invoering van een Europese en landelijke wetgeving worden organisaties verplicht om relaties te controleren op witwaspraktijken. Op Europees niveau heet deze regelgeving de Fifth Anti Money Laundering Directive (5AMLD). Hierin zijn op Europees niveau de richtlijnen voor het herkennen van witwaspraktijken vastgelegd. EU-landen zijn verplicht deze in de eigen wetgeving door te voeren.

In Nederland zijn deze uitgangspunten vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft). Val je als organisatie onder de Wwft dan moet je een Customer Due Diligence (CDD) check doen bij jouw zakenrelaties. Hierbij staat het KYC beleid centraal.

 

Enkele AML feiten op een rij:

  • Steeds meer organisaties zetten AML hoog op de prioriteitenlijst om reputatieschade te voorkomen.
  • Niet alleen de financiële sector, ook andere sectoren zoals vastgoed en de juridische sector pakken AML serieus aan. 
  • Organisaties richten zich vooral op de voorkant van hun processen. Denk aan cliënt onboarding. Toch zien we steeds meer organisaties de aandacht verleggen naar een constante monitoring van cliënten.

 

Is 4th AML directive de voorloper van de 5th AML directive?

Zoek je op internet naar AML dan lees je vooral veel over de 4th of Fourth AML directive. Toch kent deze wetgeving een update, namelijk: De AMLD5,  de fifth Anti-Money Laundering directive. Per 2020 is de AML in Nederland van kracht in de vorm van Wwft. De belangrijkste reden voor de vijfde update is de opkomst van technologie voor de financiële sector (Fintech) waarvoor digitale valuta (crypto) wordt gebruikt. Dit is een erg interessante valuta voor criminelen.

 

Wat is het verschil tussen een AML check en een UBO check?

UBO is de afkorting voor Ultimate Beneficial Owner. Een AML check is een compliance check op deze persoon, de UBO. Hierin onderzoek je, op financieel vlak, of de uiteindelijke belanghebbende van jouw zakelijke relatie betrokken is bij witwaspraktijken.

 

RegLab voor AML directive

Ben jij ook veel tijd kwijt aan een Know Your Customer en Customer Due Diligence beleid om de verplichtingen uit de Wwft na te leven? Ondanks de frustraties die ze oproepen, worden de KYC principes steeds belangrijker. RegLab helpt organisaties bij het snel, veilig en met gemak voldoen aan de wet- en regelgeving rondom Know your Customer beleid.

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee jij je klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. De content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle. Wil je gegarandeerd 100% AML proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vind je alle veelgestelde vragen terug.

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% AML proof'

Download hier