Skip to content

Wwft: vijf meest gestelde vragen

Hieronder de vijf meest gestelde vragen rondom de Wwft.

Waarvoor is de Wwft in het leven geroepen? 

De Wwft is tot stand gekomen door twee oorspronkelijke wetten: Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties, samen te voegen tot één wet: de Wwft. Dit staat voor ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’. Deze wet is zoals de Raad van State het verwoordt: ‘Gericht op het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.’

Zoals hierboven omschreven is deze wet in het leven geroepen om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Hierbij is het doel om de integriteit van de financiële sectoren te borgen. Organisaties die vallen onder de Wwft zijn verplicht de risico’s op witwaspraktijken en financiering van terrorisme te beoordelen en vast te leggen. Dit heeft direct consequenties voor het cliëntenonderzoek dat hiervoor dient plaats te vinden.

 

Hoe verhoudt de Wwft zich tot AML?

AML (Anti Money Laundering) is een internationale wetgeving, ook bekend als 5th AML directive of 5AMLD. In deze wet zijn op Europees niveau de richtlijnen voor witwaspraktijken vastgelegd. Vanuit deze richtlijnen zijn EU-landen verplicht deze in de eigen wetgeving door te voeren. In Nederland zijn deze uitgangspunten vastgelegd in de Wwft. 

 

Wat zijn de consequenties van de Wwft op het cliëntenonderzoek?

Val je onder de Wwft dan is een Customer Due Diligence (CDD) check bij jouw zakenrelaties verplicht. In deze check staat Know Your Customer (KYC) aan de basis. Het voeren van een goed KYC beleid, leidt tot zorgeloos en verantwoord ondernemen. Wat er precies gedaan moet worden staat beschreven in de Wwft.

De reden voor het onderzoeken van jouw cliënten is het in kaart brengen van het risico dat je neemt bij het aannemen van een nieuwe cliënt. De mate van het onderzoek hangt af van de risicogevoeligheid.

Zijn er signalen voor wat betreft witwassen en terrorismefinanciering, ofwel signaleer je verdachte transacties? Dan dien je dit te melden bij de FIU.

 

Wie heeft er te maken met de Wwft?

Hier vind je het actuele overzicht van meldingsplichtige instellingen van de Financial Intelligence Unit, beter bekend als de FIU-Nederland.

 • Banken
 • Verzekeraars
 • Beleggingsinstellingen
 • Administratiekantoren
 • Vastgoed
 • Accountants
 • Belastingadviseurs
 • Trustkantoren
 • Advocaten 
 • Notarissen 

In artikel 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme vind je ook een overzicht van alle organisaties die onder deze wet vallen. 

 

Wat ben je verplicht te doen?

Op grond van artikel 3 van de Wwft ben je verplicht om:  

 • jouw cliënt te identificeren;
 • de identiteit van de cliënt te controleren;
 • de uiteindelijke belanghebbende te achterhalen en de identiteit te checken;
 • het doel van de zakelijke relatie vast te leggen;
 • deze relatie en de transacties te monitoren;
 • de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt na te gaan en te controleren of deze daarvoor bevoegd is;
 • de natuurlijke bevoegde persoon te identificeren;
 • op risico gebaseerde maatregelen te nemen om na te gaan of jouw cliënt voor zichzelf of voor een derde partij optreedt. 
 • ongebruikelijke transacties te melden. Dit doe je in het meldportaal van de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland). 

 

RegLab voor Wwft 

Ben jij ook veel tijd kwijt aan Know Your Customer en Customer Due Diligence om de verplichtingen uit de Wwft na te leven? Ondanks de frustraties die ze oproepen, worden de CDD principes steeds belangrijker. RegLab helpt organisaties bij het snel, veilig en met gemak voldoen aan de Wwft.

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee jij je klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. De content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle. Wil je gegarandeerd 100% Wwft proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vind je alle veelgestelde vragen terug.

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% Wwft proof'

Download hier