Skip to content

Welke documenten vraag ik tijdens een Wwft controle op?

Voor het identificeren van natuurlijke personen en rechtspersonen vraag je verschillende documenten op. Welke documenten dat volgens de Wwft wetgeving zijn, dat zet ik in dit artikel uiteen. 

Misverstand

Tijdens de identificatie van een nieuwe cliënt ontstaat nog wel eens een misverstand. Sommige advocaten denken dat de identificatie alleen van toepassing is op Wwft dossiers. Dat is niet het geval. Je dient als advocaat altijd je (potentiële) cliënt te identificeren. Ook dient elke cliënt gescreend te worden tegen de sanctielijsten.  

Hieronder een overzicht van alle benodigde bestanden om de identificatie zo snel mogelijk af te ronden. Zoals je in onderstaande opsomming ziet, gaat het identificeren van een rechtspersoon een stukje verder. Dat heeft te maken met de complexiteit, mogelijke aandeelhouders en ultimate beneficial owners (UBO’s) 

 

Benodigde gegevens

Natuurlijk persoon  

 • NAW-gegevens 
 • Kopie legitimatiebewijs  
 • PEP-verklaring 

Rechtspersoon 

 • Uittreksel handelsregister  
 • Organogram van de aandeelhoudersstructuur  
 • Vertegenwoordiger  
  • NAW-gegevens
  • Kopie legitimatiebewijs 
  • Bewijs van bevoegdheid
 • UBO
  • NAW-gegevens
  • Kopie legitimatiebewijs 
 • PEP-verklaring 

Het organogram van de aandeelhoudersstructuur dient te worden uitgewerkt tot aan de uiteindelijk belanghebbenden, de UBO’s. Vergeet hierin niet om de aandeelpercentages te vermelden. Ook vraag je de NAW-gegevens van de bevoegde personen op, inclusief een kopie legitimatiebewijs. Let op: het is niet alleen zaak iemand te identificeren. Je dient ook te verifiëren of alle gegevens kloppen.  

Daarnaast is het, in het geval van een rechtspersoon, voor Wwft dossiers belangrijk dat je een PEP (Politically Exposed Person) verklaring hebt van de betrokken personen. Maak je geen gebruik van Wwft software, dan moet een PEP-verklaring worden ingevuld en aangeleverd. Veelal is deze verklaring op het UBO-formulier opgenomen.     

 

AVG

Kantoren stellen me regelmatig de vraag hoe ze met deze gegevens moeten omgaan in relatie tot de AVG. Volgens de AVG mag je alleen een kopie van het identiteitsbewijs van een natuurlijk persoon vragen als daar een wettelijke grondslag voor is. Als de identificatie op grond van de Wwft gedaan moet worden, dan is dat het geval. Wel dient het BSN-nummer te worden afgedekt, aangezien dat niet mag worden verwerkt. Wat doe je als op een dossier de Wwft niet van toepassing is? Dan is het aan te raden om een verklaring op te stellen waarin de gegevens van het identiteitsbewijs worden vermeld, zoals het type identiteitsbewijs, het nummer van het identiteitsbewijs en de geldigheidsdatum.  

 

Tip: Wwft software

Voer je de identificatie en verificatie handmatig uit, dan loop je waarschijnlijk bij de screening van sanctielijsten en risicolanden tegen uitdagingen aan. Het is handmatig bijna niet te doen om alle personen te onderzoeken. De Nederlandse sanctielijst is nog te overzien, maar de Europese lijst doorzoeken vraagt meer kruim. Hoe omslachtig ook, je bent het verplicht aangezien je - bij alle zaken die je doet – in beginsel geen gesanctioneerde personen mag helpen.  

Wwft software biedt uitkomst. Zo zijn alle stappen in RegLab ondersteund met iconen. Hier wordt uitgelegd wat wordt bedoeld met de te nemen acties. Daarbij krijg je een melding als je documenten of cruciale informatie mist. Sommige velden zijn verplicht in het cliëntdossier. Zonder het uploaden van bestaande documenten kan de cliënt niet door. Zo kan niets worden vergeten, ook de verplichte controle van sanctielijsten en landen met een hoog risico niet.  

 

Rol van de toezichthouder 

Tijdens een controle kijkt de toezichthouder kritisch of het dossier volledig is. Vanaf 1 januari 2023 wordt er gewerkt met bestuurlijke boetes. De nieuwe boetestructuur houdt in dat je, per onderdeel dat het dossier mist, een boete opgelegd kan krijgen. Bovendien is het tonen van de verplichte documenten alleen niet genoeg. Je moet bij ieder dossier een korte beoordeling schrijven, het zogenoemde risicoprofiel. Daarover in een volgend blog meer.  
 
Ter afsluiting: Binnen RegLab heb je gemakkelijk inzicht in de audit trail. Erg handig tijdens een bezoek van de toezichthouder. Je kan exact laten zien wie, wat, wanneer en welke acties binnen het dossier zijn uitgevoerd. Doordat de controle hierdoor soepeler verloopt heb je een heel ander gesprek met de toezichthouder. Je staat altijd tien punten voor als je snel kunt laten zien hoe volledig je bent. 

Over de auteur: Demi Eliens

Demi is Compliance Manager bij RegLab. Dagelijks helpt zij kantoren bij het vormgeven en uitvoeren van het Wwft beleid. Vanuit haar ervaring en brede kijk levert zij strategisch en praktisch compliance advies. Ook is zij niet bang om de handen uit de mouwen te steken en bij kantoren zelf aan de Wwft knoppen te draaien. Een alleskunner met een scherpe Wwft blik.  

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% Wwft proof"

Download hier