Skip to content

Wwft: vijf meest gestelde vragen

De Wwft is tot stand gekomen door twee oorspronkelijke wetten: Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties, samen te voegen tot één wet: de Wwft. Dit staat voor ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’. Deze wet is zoals de Raad van State het verwoordt: ‘Gericht op het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en het financieren van terrorisme.’ Hieronder de vijf meest gestelde vragen rondom deze wet.

Waarvoor is de Wwft in het leven geroepen? 

Zoals hierboven omschreven is deze wet in het leven geroepen om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Hierbij is het doel om de integriteit van de financiële sectoren te borgen. Organisaties die vallen onder de Wwft zijn verplicht de risico’s op witwaspraktijken en financiering van terrorisme te beoordelen en vast te leggen. Dit heeft direct consequenties voor het cliëntenonderzoek dat hiervoor dient plaats te vinden.

Hoe verhoudt de Wwft zich tot AML?

AML (Anti Money Laundering) is een internationale wetgeving, ook bekend als 5th AML directive of 5AMLD. In deze wet zijn op Europees niveau de richtlijnen voor witwaspraktijken vastgelegd. Vanuit deze richtlijnen zijn EU-landen verplicht deze in de eigen wetgeving door te voeren. In Nederland zijn deze uitgangspunten vastgelegd in de Wwft. Op deze pagina leest u meer over de AML.

Wat zijn de consequenties van de Wwft op het cliëntenonderzoek?

Valt u onder de Wwft dan is een Customer Due Diligence (CDD) check bij uw zakenrelaties verplicht. In deze check staat het KYC beleid aan de basis. Wat er precies gedaan moet worden staat beschreven in de Wwft. De reden voor het onderzoeken van uw cliënten is het in kaart brengen van het risico dat u neemt bij het aannemen van een nieuwe cliënt. Zijn er signalen voor wat betreft witwassen en financieren van terrorisme, ofwel signaleert u verdachte transacties? Dan dient u dit te melden. De mate van het onderzoek hangt af van de risicogevoeligheid. Het voeren van een goed KYC beleid, leidt tot zorgeloos en verantwoord ondernemen.

Wie heeft er te maken met de Wwft?

Hier vindt u het actuele overzicht van meldingsplichtige instellingen van de Financial Intelligence Unit, beter bekend als de FIU-Nederland.

 • Banken
 • Verzekeraars
 • Beleggingsinstellingen
 • Administratiekantoren
 • Vastgoed
 • Accountants
 • Belastingadviseurs
 • Trustkantoren
 • Advocaten 
 • Notarissen 

In artikel 1 van deze Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme vindt u een overzicht van alle organisaties die onder deze wet vallen. 

Wat bent u verplicht te doen?

Op grond van artikel 3 van de Wwft bent u verplicht om:  

 • uw cliënt te identificeren;
 • de identiteit van de cliënt te controleren;
 • de uiteindelijke belanghebbende te achterhalen en de identiteit te checken;
 • het doel van de zakelijke relatie vast te leggen;
 • deze relatie en de transacties te monitoren;
 • de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt na te gaan en te controleren of deze daarvoor bevoegd is;
 • de natuurlijke bevoegde persoon te identificeren;
 • op risico gebaseerde maatregelen te nemen om na te gaan of uw cliënt voor zichzelf of voor een derde partij optreedt. 
 • ongebruikelijke transacties te melden. Dit doet u in het meldportaal van de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland). 

RegLab voor Wwft 

Bent u ook veel tijd kwijt aan een Know Your Customer en Customer Due Diligence beleid om de verplichtingen uit de Wwft na te leven? Ondanks de frustraties die ze oproepen, worden de KYC principes steeds belangrijker. RegLab helpt organisaties bij het snel, veilig en met gemak voldoen aan de wet- en regelgeving rondom Know your Customer beleid.

Themadossier: volledig voorbereid op controle toezichthouder

Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen en downloads, waarmee u zichzelf klaarstoomt op een bezoek van de toezichthouder. Deze content is gebaseerd op de veelgestelde vragen van een toezichthouder tijdens een controle. Wilt u gegarandeerd 100% Wwft proof ondernemen en klaar zijn voor een bezoek van de toezichthouder? In ons kenniscentrum vind je alle veelgestelde vragen terug.

Kenniscentrum

Download de checklist: "100% Wwft proof'

Download hier