Skip to content

Overtreding Wwft: Bestuurlijke boete

Summary

Wie niet aan de verplichtingen van de Wwft voldoet, kan een bestuurlijke boete krijgen. Wat zijn de consequenties van zo’n boete precies? En, hoe kan je een bestuurlijke boete voorkomen? Op deze pagina geven we antwoord. 

Niet voldoen aan de Wwft is geldrovend. Dit kan immers leiden tot flinke boetes. Zo gaf Bureau Financieel Toezicht (BFT) een bestuurlijke boete van €19.800, aan een belastingadviseur die de UBO’s niet identificeerde en een boete van €3.000, aan een notaris die onvoldoende invulling gaf aan het onderzoeksplicht.  

 

Aanzienlijk verschil in aantal bestuurlijke boetes 

Het valt ons op dat de BFT (Bureau Financieel Toezicht) regelmatig bestuurlijke boetes op grond van de Wwft aan belastingadviseurs en notarissen uitdeelt. De Deken blijft echter achter. Het Wwft-proces is bij veel advocaten nog niet op orde, toch kregen deze advocaten tot nu toe enkel waarschuwingen.  

Maar let op: de Deken zal niet voor altijd blijven attenderen. Naar aanleiding van het evaluatierapport van de FATF in 2022 zullen de Dekens ook bestuurlijke boetes gaan opleggen aan advocaten in het geval er niet voldaan is aan de eisen uit de Wwft. Wees dus gewaarschuwd. 

De Deken zal niet voor altijd blijven attenderen.

Wie kan een bestuurlijke boete krijgen? 

Een boete kan worden opgelegd aan degene die de overtreding pleegt of medepleegt. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen een overtreding begaan. Naast de instelling (die onder toezicht staat), kan ook de feitelijk leidinggevende beboet worden. Tot slot is er ook de mogelijkheid om medeplegers te beboeten. 

 

Wat zijn de consequenties? 

Hoogte van de boete 

Wanneer een toezichthoudende autoriteit overgaat tot het geven van een bestuurlijke boete, kan de hoogte van deze boetes variëren van enkele honderden tot enkele miljoenen euro's. Dit is volledig afhankelijk van de soort overtreding en het kantoor dat de overtreding begaat. 

De overtredingen worden allereerst gerangschikt in categorieën naar zwaarte van de overtreding, zoals beschreven in artikel 30 van de Wwft. Bij elke categorie overtreding hoort een basisbedrag en maximumbedrag: 

  • Categorie 1: basisbedrag en maximumbedrag van €10.000,–.
  • Categorie 2: basisbedrag €500.000,– en maximumbedrag €1.000.000,– 
  • Categorie 3: basisbedrag €2.000.000,– en maximumbedrag €4.000.000,–.  
    Voor beleggingsinstellingen geldt het volgende: de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding van een voorschrift gerangschikt in de derde categorie bedraagt ten hoogste 20% van de netto-omzet van de overtreder in het boekjaar voorafgaande aan de beschikking waarmee de bestuurlijke boete wordt opgelegd, indien dit meer is dan tweemaal het toepasselijke maximumbedrag. 

Wanneer je een bestuurlijke boete ontvangt terwijl er nog geen vijf jaar voorbij is sinds de vorige bestuurlijke boete is ontvangen, zal de boete voor een afzonderlijke overtreding maximaal dubbel het maximumbedrag van de tweede of derde categorie zijn.  

Het is duidelijk dat het bedrag bij meerdere overtredingen flink kan oplopen. Dat kan erg veel pijn doen, zeker bij een wat kleiner kantoor.

 

Publicatie 

Zoals beschreven in artikel 32 van de Wwft, kunnen toezichthouders een waarschuwing of verklaring onder vermelding van de overtreding en de overtreder publiceren. Eerst wordt de overtreder geïnformeerd over het voornemen tot publicatie of over de oplegging van een boete. Na vijf werkdagen wordt de verklaring openbaar.  

Bij ernstige overtredingen, moet een Wwft-toezichthouder het boetebesluit zo snel mogelijk openbaar maken, zelfs als er nog rechtsmiddelen openstaan (vroegtijdige openbaarmaking). Deze publicatie kan de reputatie van een kantoor aanzienlijk beschadigen.   

 
Hoe voorkom je een bestuurlijke boete op grond van de Wwft?  

We zien uit ervaring dat het vaak al misgaat voordat de toezichthouder dieper in een dossier duikt. Je moet namelijk goed kunnen aantonen hoe je het Wwft proces organiseert.     

Het startpunt is überhaupt een Wwft administratie hebben en deze vervolgens up-to-date houden. Zorg ervoor dat de Wwft een dynamisch onderdeel van jouw werkproces is. Wanneer je vanaf het begin van de cliëntrelatie jouw Wwft administratie goed organiseert, kost het later veel minder tijd en energie. Het is een zeer grote klus om in één keer te moeten doen. Het komt overigens ook niet professioneel over als je nog alle Wwft-verplichte documentatie bij de cliënt moet opvragen terwijl de zaak al afgerond is.  

Wanneer de toezichthouder vervolgens dieper in een dossier duikt, komt het vaak voor dat er bepaalde keuzes niet zijn onderbouwd. Soms zien we zelfs dossiers zonder een ID-kopie. Dat is een duidelijk teken dat navolging van de Wwft niet prioriteit is.  

Indien je wel een gestroomlijnd Wwft proces hebt, dan is onze ervaring dat er niet zo snel een discussie met de toezichthouder start. Je kan dan namelijk aantonen én onderbouwen. Laat met name zien dat je erover hebt nagedacht; dat je een praktisch Wwft beleid hebt.  


‘Zorg ervoor dat de Wwft een dynamisch onderdeel van jouw werkproces is.’

RegLab applicatie 

Wil je echt zeker weten dat alles op orde is en zo gegarandeerd gereed zijn voor de toezichthouder? Overweeg dan onze applicatie: RegLab. 

Doordat het Wwft werkproces en de cliënt onboarding volledig worden geautomatiseerd, haal jij met meer gemak én met meer plezier cliënten binnen. En, niet geheel onbelangrijk, je voorkomt hoge boetes. 

Wil jij met eigen ogen zien wat onze applicatie voor jou kan beteken? Plan dan via de demo-planner van RegLab online een demo in. 

 

Tags